Övriga protokoll

Här hittar du gemensamma lantbruksnämndens- samt äldrerådets protokoll samt beslutsprotokoll publicerade innan 2023.

Samtliga offentliga officiella beslutsprotokoll finns för påseende på kommunkansliet, Skolvägen 2.
 

Äldrerådet 1/2024

Äldrerådet

Lantbruksnämnden 14.03.2024

Lantbruksnämnden

Kommunfullmäktige 16.11.2023

Kommunfullmäktige

Äldrerådet 5/2023

Äldrerådet

Kommunstyrelsen 8.11.2023

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen 17.10.2023

Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige 5.10.2023

Kommunfullmäktige

Invånarnämnden 3.10.2023

Invånarnämnden

Invånarnämnden 3.10.2023

Invånarnämnden

Samhällsnämnden 26.9.2023

Samhällsnämnden

Kommunstyrelsen 27.9.2023

Kommunstyrelsen

Lantbruksnämnden 21.9.2023

Lantbruksnämnden

Äldrerådet 4/23

Äldrerådet

Kommunstyrelsen 30.8.2023

Kommunstyrelsen

Samhällsnämnden den 29.8.2023

Samhällsnämnden

Kommunstyrelsen 05.07.2023

Kommunstyrelsen

Samhällsnämnden 27.6.2023

Samhällsnämnden

Kommunfullmäktige 15.6.2023

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen 31.5.2023

Kommunstyrelsen

Samhällsnämnden 30.5.2023

Samhällsnämnden

Kommunfullmäktige 4.5.2023

Kommunfullmäktige

Samhällsnämnden 3.5.2023

Samhällsnämnden

Invånarnämnden 2.5.2023

Invånarnämnden

Äldrerådet 3/23

Äldrerådet

Kommunstyrelsen 26.4.2023

Kommunstyrelsen