Kommunkansliet håller stängt för obokade besök

På grund av rådande smittläge rekommenderas att alla besök till kommunen bokas. Tjänstemännen  finns tillgängliga på e-post och telefon som vanligt.

Avträdelsestöd

Avträdelsestöd

Systemet med avträdelsestöd gällde till utgången av 2018. Efter 31.12.2018 kan nya avträdelsestöd inte mera beviljas. Betalningen av beviljade avträdelsestöd fortsätter och förvärvarnas förbindelser är i kraft enligt villkoren vid den tidpunkt då avträdelsestödet beviljades.

Publicerad 14.10.2017
Uppdaterad 13.1.2020