Avträdelsestöd

Avträdelsestöd

Systemet med avträdelsestöd gällde till utgången av 2018. Efter 31.12.2018 kan nya avträdelsestöd inte mera beviljas. Betalningen av beviljade avträdelsestöd fortsätter och förvärvarnas förbindelser är i kraft enligt villkoren vid den tidpunkt då avträdelsestödet beviljades.