Avträdelsestöd

Avträdelsestöd

Systemet med avträdelsestöd gäller till utgången av 2018. En förutsättning för att få avträdelsestöd är att avträdelsen sker under lagens giltighetstid. Efter 31.12.2018 kan nya avträdelsestöd inte mera beviljas. Betalningen av beviljade avträdelsestöd fortsätter och förvarvarnas förbindelser är i kraft enligt villkoren vid den tidpunkt då avträdelsestödet beviljades.

Publicerad 14.10.2017
Uppdaterad 14.12.2018