Infobladet Aktuellt i Finström

Infobladet Aktuellt i Finström utkommer en gång i månaden (vår och höst) och delas ut till alla hushåll och företag i kommunen.

Stopptider 2023

Stopptid Utgivning
 25 januari 2 februari
 22 februari  2 mars
 29 mars  6 april
 26 april  5 maj
31 maj  8 juni
 23 augusti  31 augusti
 27 september  5 oktober
 25 oktober  2 november
29 november 8 december

Annonsera

Med en annons i kommunbladet når du alla hushåll och företag i Finström

Annonspriser 2023

Helsida (187x273 mm) 135 euro inklusive moms
Halvsida (187x135 mm) 70 euro inklusive moms
¼ dels sida (91x135 mm) 40 euro inklusive moms

Kontakt

Vill du annonsera i kommunbladet kontakta biblioteket,
tfn 018-431 549, e-post: biblioteket@finstrom.ax eller
inger-louise.andersson@finstrom.ax