Infobladet Aktuellt i Finström

Infobladet Aktuellt i Finström utkommer en gång i månaden (vår och höst) och delas ut till alla hushåll och företag i kommunen.

Stopptider 2024

Stopptid Utgivning
 25 januari 1 februari
 21 februari  29 februari
 26 mars  5 april
 24 april  3 maj
5 juni  13 juni
 21 augusti  29 augusti
 25 september  3 oktober
 23 oktober  31 oktober
27 november 5 december

Annonsera

Med en annons i kommunbladet når du alla hushåll och företag i Finström

Annonspriser 2023

Helsida (187x273 mm) 135 euro inklusive moms
Halvsida (187x135 mm) 70 euro inklusive moms
¼ dels sida (91x135 mm) 40 euro inklusive moms

Kontakt

Vill du annonsera i kommunbladet kontakta, kommunkansliet
tfn 018-431 50 / Barbro Malmlund-Sundblom, e-post: infoblad@finstrom.ax