Pålsböle daghem

Pålsböle daghem är beläget på Bastövägen 9 i Pålsböle.

Daghemmet har en avdelning Blå med 21 platser för barn i åldern 4-6 år och en avdelning Grön med 18 platser för barn i åldern 2-4 år.

På daghemmet är personalbefattningarna fördelade enligt följande:

 1 föreståndare, 3 lärare i barnomsorgen, 3 barnskötare, 1 assistent, 1 köksbiträde och 1 lokalvårdare på deltid.

Daghemmets öppethållningstider är kl.7.15-17.00 vid behov tidigare eller senare.

Daghemmet har bra utrymmen och en stor och fin gård som inbjuder barnen till lek.

Mera information om Pålsböle daghem och dess verksamhet finns i deras arbetsplan som du hittar här på sidan under rubriken "Bilagor".