Avfallshantering

Sopsystemets uppbyggnad

Fastighetsnära hämtning
Hushållen tecknar avtal med entreprenör om hämtning av hushållssopor och entreprenören fakturerar hushållen för servicen.

Returdepå
Kommunen tillhandahåller, genom ett samarbete med Saltviks kommun, tillgång till den bemannade återvinningscentralen Returdepån i Kroklund. Hit kan hushållen föra så gott som all typ av avfall. För vissa avfallsslag uppbärs en avgift. 

Återvinningsstationer
Finströms kommun upprätthåller 4st obemannade miljöstationer, för insamling av förpackningsmaterial. Stationerna  finns i Godby (vid simhallen), i Pålsböle, Tjudö och Emkarby. Dessa stationer är försedda med dörrar och lås. Nyckel (s.k. tag) till stationerna kan användare hämta från kommunkansliet. En nyckel ger tillträde till kommunens alla miljöstationer.

Kameraövervakning i returstationerna
Kommunen har uppdaterat kameraövervakningen i returstationerna med primärt syfte att se hur fulla dom är, men man vill även identifiera när otillåten sopdumpning sker.

Miljöavgiften

Fullmäktige i Finström fastställer miljöavgiften som  kommunen kommer att uppbära för sophanteringen. Aktuella avgifter hittar du här

Avgiften täcker följande kostnader:

  • Kommunens andel av kostnaderna för tömning, transporter, mottagnings- och behandlingsavgifter för det avfall som får lämnas kostnadsfritt till Returdepån i Kroklund (t.ex farligt avfall).
  • Tömning, transport, mottagnings- och behandlingssavgifter av det avfall som får lämnas på de obemannade miljöstationerna.
  • Administration och bemanning.

Helt obebodda men beboeliga fastigheter kan efter prövning befrias från grundavgiften. En fritt formulerad ansökan riktas till renhållningsmyndigheten i Finström som bedömer ifall grundavgiften kan utgå. OBS! Ansökan om befrielse bör göras innan fakturan förfaller till betalning       

Om fastigheten byter ägare ska ni göra en flyttanmälan här.

Läs mer - Öppethållning Saltviks returdepå

Öppenhållning vid Returdepån i Saltvik

Från och med 31.1.2022

Helgfria:

måndagar 16.00 – 20.00 
onsdagar  16.00 – 20.00
lördagar    10.00 – 13.00

Stängt kväll före helg samt trettondagsafton, valborgsmässoafton, självstyrelsedagen, midsommarafton, julafton och nyårsafton.

Ni hittar till returdepån på adressen Getavägen 721

Telefon: +358 18 48157
Avgifter vid returdepån hittar ni här.

 

Återvinningsstationer

På den här kartan hittar du obemannade återvinningsstationer samt Returdepån i Saltvik.

Återvinningscentral Saltviks returdepå

Återvinningscentral Saltviks returdepå

Bemannad, se öppenhållning på Saltviks kommuns hemsida

Godby återvinningsstation

Godby återvinningsstation

Obemannad

Emkarby återvinningstation

Emkarby återvinningstation

Obemannad

Pålsböle återvinningsstation

Pålsböle återvinningsstation

Obemannad

Tjudö återvinningsstation

Tjudö återvinningsstation

Obemannad