Kontaktpersoner

Kommungården växel +358 18 43150

 

Anders Berndtsson

Fritidsledare tf
Kultur & Fritid
 1. +358 18 431543

Ungdomsgård, Fritidsklubbar

Ann-Christin Sjölund

Barn- och ungdomsbibliotekarie
Kultur & Fritid
 1. +358 18 431549

Ann-Katrin Eriksson

Föreståndare Emkarby daghem
Barn & Skola
 1. +358 18 431556
 2. + 358 457 3458167

Ann-Mari Enqvist-Pettersson

Dagverksamhetsledare Rosengård
Social Service
 1. +358 18 431582

Annette Jansson

Ansvarig närvårdare Rosengård
Social Service
 1. +358 18 431580

Aron Lundström

Teknisk chef
Bygga & Bo
 1. +358 18 431515

Barbro Malmlund-Sundblom

Administratör
Kommunen
 1. +358 18 431531

Byggnadsinspektionen och barnomsorg

Biblioteket

Kultur & Fritid
 1. +358 18 431549

Byggnadsinspektionen

Bygga & Bo

Allmän e-post för frågor gällande byggande och boende

Cecilia Johansson

Utbildningschef Norra Ålands Högstadiedistrikt
Barn & Skola
 1. +358 18 431225

Erik Brunström

Kommundirektör
Kommunen
 1. +358 18 431511

Fastighetsskötsel

Jourtelefon
Bygga & Bo
 1. +358 457 3425 215

Finströms kommunaltekniska AB

Kansli
Bygga & Bo
 1. +358 18 431527

Fredrick Boman

Fritidshemsföreståndare
Barn & Skola
 1. +358 457 3823235
 2. +358 18 431575

Fredrik Molinder

Kommuningenjör
Bygga & Bo
 1. +358 18 431526

Godby daghem

Barn & Skola
 1. +358 18 431550
 2. +358 457 3446290

Godby daghem
Källbovägen 1, 22410 GODBY

Avdelningar
Björkebo, tfn 0457-3446677
Ekebo, tfn 0457-3447630
Lindebo, tfn 0457-3447922
Lönnebo, tfn 0457-3447832

Grethel Heinonen

Bokförare
Kommunen
 1. +358 18 431514

Gun-Mari Danielsson

Föreståndare Pålsböle daghem
Barn & Skola
 1. +358 18 431560

Gunilla Blomqvist

Föreståndare Godby daghem
Barn & Skola
 1. +358 18 431550
 2. +358 457 3446290

Ida Eklund

Ekonomichef
Kommunen
 1. +358 18 431512

Inger-Louise Andersson

Bibliotek- och kulturchef
Kultur & Fritid
 1. +358 18 431549

Jana Andersson

Äldreomsorgsledare
Social Service
 1. +358 18 431581

Jana Andersson

äldreomsorgsledare
Social Service
 1. +358 18 431581

Närmare information: www.kst.ax

 

Källbo skola

Barn & Skola
 1. +358 18 43130
 2. +358 18 431572 Lärarrum
 3. +358 18 431573 Lärarrum

Lena Roos-Clemes

Lantbrukssekreterare
Lantbruk
 1. +358 18 431540

Lennart Johansson

Räddningschef
Bygga & Bo
 1. +358 18 329132
 2. +358 457 5221630

Marie Bamberg

Ansvarig kock Rosengård
Centralköket
 1. +358 18 431585
 2. +358 18 431544

Marie Blomqvist

Bibliotekarie
Kultur & Fritid
 1. +358 18 431549

Marika Marttinen

Tf Administratör
Kommunen
 1. +358 18 431527

Finströms kommunaltekniska Ab

Fakturering av miljöavgifter, Vatten-och avloppsavgifter

Mattias Andersson

Ansvarig fritidsledare
Kultur & Fritid
 1. +358 18 431542

Fritidsanläggningar, Breidablick

Niclas Hage

Tf. skolföreståndare Källbo skola
Barn & Skola
 1. +358 18 431570

Rosengård

Kansli
Social Service
 1. +358 18 42620

Sarah Sandell

Familjedagvårdare Gruppfamiljedaghemmet Trollebo
Barn & Skola
 1. +358 18 431565
 2. + 358 457 3458169

Sofie Roxbäck

Barnomsorgsledare
Barn & Skola
 1. +358 18 431533

Stefanie Grüssner Andersson

Speciallärare
Barn & Skola
 1. +358 457 3454285

Norra Ålands Högstadiedistrikt

Thobias Danielsson

Byggnads- o miljöinspektör
Bygga & Bo
 1. +358 18 431525

Förhandsboka alltid besök till kommungården.

Thobias nås på telefon må-to. kl 09.00-15.00

Thomas Mattsson

Brandinspektör
Bygga & Bo
 1. +358 18 329175
 2. +358 40 8281640

Tiina Zetterman

Personalsekreterare
Kommunen
 1. +358 18 431513
Publicerad 18.1.2016
Uppdaterad 25.2.2019