Kontaktpersoner

Kommungården växel +358 18 43150

 

Anders Berndtsson

Fritidsledare tf
Kultur & Fritid
 1. +358 457 3749849

Ungdomsgård, Fritidsklubbar

Ann-Christin Sjölund

Barn- och ungdomsbibliotekarie
Kultur & Fritid
 1. +358 18 41470

Ann-Katrin Eriksson

Föreståndare Emkarby daghem
Barn & Skola
 1. +358 18 38903

Ann-Marie Enqvist-Pettersson

Dagverksamhetsledare Rosengård
Social Service
 1. +358 457 3441821

Annette Jansson

Ansvarig närvårdare Rosengård
Social Service
 1. +358 18 42620

Aron Lundström

Planerings- och utvecklingschef
Bygga & Bo
 1. +358 18 431515

Telefontid:

måndag - torsdag
kl 09.00-11.00

Barbro Malmlund-Sundblom

Byråsekreterare tf
Kommunen
 1. +358 18 431531

Biblioteket

Kultur & Fritid
 1. +358 18 41470

Camilla Eriksson

Familjearbetare
Social Service
 1. +358 18 431 535
 2. +358 457 3451538

Carolina Frisk

Personal- och servicechef
Kommunen
 1. +358 18 431516

Cecilia Johansson

Skoldirektör Norra Ålands Högstadiedistrikt
Barn & Skola
 1. +358 18 431225

Erik Brunström

Kommundirektör
Kommunen
 1. +358 18 431511

Fastighetsskötsel

Jourtelefon
Bygga & Bo
 1. +358 457 3425 215

Finströms kommunaltekniska AB

Kansli
Bygga & Bo
 1. +358 18 431527

Fredrick Boman

Fritidshemsföreståndare
Barn & Skola
 1. +358 457 3823235
 2. +358 18 431340

Fredrik Molinder

Kommuningenjör
Bygga & Bo
 1. +358 18 431526

Telefontid:
måndag - torsdag
kl 09.00-11.00

Godby daghem

Barn & Skola
 1. +358 18 41290
 2. +358 457 3446290

Godby daghem
Källbovägen 1, 22410 GODBY

Avdelningar
Björkebo, tfn 0457-3446677
Ekebo, tfn 0457-3447630
Lindebo, tfn 0457-3447922
Lönnebo, tfn 0457-3447832

Grethel Heinonen

Bokförare
Kommunen
 1. +358 18 431514

Gun-Mari Danielsson

Föreståndare Pålsböle daghem
Barn & Skola
 1. +358 18 42622

Gunilla Blomqvist

Föreståndare Godby daghem
Barn & Skola
 1. +358 18 41290
 2. +358 457 3446290

Inger-Louise Andersson

Bibliotek- och kulturchef
Kultur & Fritid
 1. +358 18 41470

Jacob Fagerholm

vik. Socialhandledare
Social Service
 1. +358 18 431532

Jana Andersson

Äldreomsorgsledare
Social Service
 1. +358 18 41745

Johanna Fellman

tf Socialarbetare
Social Service
 1. +358 18 431534

Julia Fagerlund

Familjearbetare
Social Service
 1. +358 18 431535
 2. +358 457 3439 347

Källbo skola

Barn & Skola
 1. +358 18 43130
 2. +358 18 431312 Lärarrum
 3. +358 18 431313 Lärarrum

Lena Roos-Clemes

Lantbrukssekreterare
Lantbruk
 1. +358 18 431540

Lennart Johansson

Räddningschef
Bygga & Bo
 1. +358 18 329132
 2. +358 457 5221630

Lillemor Eckerman

Byråsekreterare
Bygga & Bo
 1. +358 18 431527

Finströms kommunaltekniska Ab

Maria Gröndahl

Vik. Barnomsorgschef
Barn & Skola
 1. +358 18 431533

Marie Bamberg

Ansvarig kock Rosengård
Social Service
 1. +358 18 42621

Marie Blomqvist

Bibliotekarie
Kultur & Fritid
 1. +358 18 41470

Mattias Andersson

Ansvarig fritidsledare
Kultur & Fritid
 1. +358 457 5267385

Fritidsanläggningar, Breidablick

Michaela "Micko" Karlsson

Lantbrukskanslist
Lantbruk
 1. +358 18 431541

Monica Koskinen

Vikarierande ekonomichef
Kommunen
 1. +358 18 431512

Paulina Eklund

Socialchef
Social Service
 1. +358 18 431530

Regita Nordberg

Kanslist tf
Kommunen
 1. +358 18 431510

Rosengård

Kansli
Social Service
 1. +358 18 42620

Sarah Sandell

Familjedagvårdare Gruppfamiljedaghemmet Trollebo
Barn & Skola
 1. 018-41361

Sofi Ekholm

Skolföreståndare Källbo skola
Barn & Skola
 1. +358 18 431310

Stefanie Grüssner Andersson

Specialbarnträdgårdslärare
 1. +358 457 3444299

Norra Ålands Högstadiedistrikt

Thobias Danielsson

Byggnadsinspektör
Bygga & Bo
 1. +358 18 431525

Telefontid:
måndag - torsdag
kl 09.00-11.00

Thomas Mattsson

Brandinspektör
Bygga & Bo
 1. +358 18 329175
 2. +358 40 8281640

Tiia-Maria Pihlakoski

Bespisningchef
Centralköket
 1. +358 18 41277

Tiina Zetterman

Löneräknare
Kommunen
 1. +358 18 431513
Publicerad 18.1.2016
Uppdaterad 25.2.2019