Näringsliv

Finström är en typisk jordbruksbygd. En stor del av den yrkesmässiga äppelodlingen ligger i Finström.

Godby är ju historiskt en knutpunkt för både kultur och handel och är i våra dagar en natrurlig centralort för norra Åland. I Godby har Optinova en stor fabrik som tillverkar plaströr för medicinskt bruk. Optinovas produkter är världsledande och försäljningen spänner över så gott som hela världen.

Ålands största ölbryggeri, Stallhagen ligger i Grelsby. Där tillverkas prisbelönt öl av olika slag. 

Förutom dessa företag har kommunen ett stort antal hantverkare, småföretagare och affärsmän som ser till att de åländska traditionerna hålls vid liv.