Aktiviteter för barn och ungdomar

Fritidsaktiviteter 2023-2024

Schemat för kommunens fritidsaktiviteter under innevarande läsår hittar du som pdf under bilagor.

Om du har frågor kring aktiviteterna kontakta Mattias Andersson, tel: 0457-5267385, e-post: mattias.andersson@finstrom.ax

Terminsavgift

För kommunens fritidsaktiviteter tas en terminsavgift. De två första gångerna är ”prova på”.
Har man deltagit tre eller fler gånger debiteras terminsavgift på 25 euro/aktivitet. För syskon på samma aktivitet paketpris 36 euro/aktivitet/termin.