Snöplogning

Kommunen har beslutat att från snöplogningssäsong hösten 2023 inte längre upphandla snöplogning för privata vägar och har i sina avtal prioritet för plogarna att ploga kommunala vägar och gator samt kommunens fastigheter. Detta för att säkerställa framkomlighet för så många som möjligt tillräckligt tidigt på morgonen.

Plogningen är uppdelad i 5 distrikt enligt bilagan här intill. Entreprenörerna för respektive distrikt är:

Distrikt Entreprenör
1, norra Finström Mats Sjöblom
2, västra Finström Pär Mattsson
3, östra Finström Haga Kungsgård lantbruk
4, Norra Godby Kristoffer Lundberg lantbruksservice
5, Södra Godby Gesterby Mjölk

Vid ett normalt snöfall ska all snöröjning vara färdig 4 timmar efter utringning. Vi startar snöröjningen när det fallit mellan 5 och 8 centimeter snö och man förväntar sig mer än 10cm snö. Viss bedömning görs även beroende på om det är snöslask eller puder som faller.

Så prioriterar vi

Plogarna följer en prioritetslista som är framtagen för att på kortast möjliga tid genomföra uppdraget och säkerställa framkomlighet till de kommunala serviceenheterna samt kommunaltrafiken.

Plogarna gör så gott de kan för att minska antalet vallar framför infarter och busshållplatser men du som är fastighetsägare får räkna med att ta bort en viss vall framför din egen infart.

Vem kontaktar vi för att ploga privatvägar?

Då plogarna inte har möjlighet att hinna genom distrikten innan arbetspendlingen börjar så har inte kommunen möjlighet att inkludera de privata infarterna i upphandlingen. Om ni behöver få era infarter plogade kan ni på egen hand ta kontakt med någon av de plogare som aviserat att de finns tillgängliga på kommunens hemsida. Om samma plogare som plogar kommunalvägarna, även plogar privatvägar, så kommer det att ske efter kommunens runda är klar.

Vid omfattande snöfall

Vid ett mer omfattande snöfall kommer snöröjningen att ta längre tid.

Här lägger vi upp snön

 • På gator och vägar utan gångbana läggs det snövallar på båda sidor
 • Gångvägar får vallar på båda sidor
 • Vi strävar efter att lägga upp snön mot allmänning om det går
 • Vid stödmurar styrs snön till motsatt sida eller samlas för att släppas efter stödmuren.

Vinklat plogblad vid infarter

Vid infarter i tätort försöker vi vinkla bort plogbladet när det går så att inte vallarna ska bli för stora. Men ibland är det tätt mellan infarterna och då kan det ändå bli en vall. De vallar som blir måste ni villaägare själva skotta bort.

I glesbebyggelse är målet att plogningen utförs med sådan hastighet att snön fördelas jämt utan att skapa större vallar. Om inte det är möjligt så vinklas plogbladet även i glesbebyggelsen.

Hjälp till att underlätta arbetet

 • Skotta framför din egen uppfart
  Skotta framför din egen infart/uppfart och håll området vid brevlåda och soptunna fria från snö men tänk på att inte skotta ut snön på gatan.
 • Ta bort snövallen själv
  Bildas det en vall vid din infart när gatan har plogats får du själv skotta bort vallen. När vi plogar strävar vi i första hand att inte bygga stora vallar.
 • Vid behov kör vi bort snö från platser där snövallar och snöhögar medför trafikfara.
 • Flytta din bil så att vi kan ploga
  När större snömängder ska tas bort skyltar vi upp 24 timmar i förväg. Då behöver du flytta din bil. Om du inte flyttar bilen, kan den behöva forslas bort och du får betala böter och bortforslingsavgift.
 • Ställ inte soptunnan i vägen för plogaren
  När det har snöat − tänk på att inte ställa din soptunna utanför tomtgränsen så att den inte står i vägen för plogaren.
 • Beskär buskar och träd
  Du som tomtägare kan hjälpa till med att ta bort grenar som hänger ut över gatan eller trottoaren på en höjd lägre än 4,5 meter för att underlätta snöröjningen.

Saltning och sandning av vägar

Vi använder saltblandad sand och stenflis för halkbekämpning på vägar. Branta vägar, vägkorsningar och GC-banor halkbekämpas så tidigt som möjligt. I särskilt branta backar finns sandlådor placerade.

Vissa trottoarer i villaområden plogas inte

Vi plogar breda gång och cykelvägar längs med huvudstråk. I något villaområde, är trottoarerna så pass smala att vi inte plogar dem. Det kan bero på att:

 • Trottoaren är så pass smal att den kräver särskilda maskiner
 • Utrymmet behövs för att lägga snö på, från den plogade gatan
 • Det är för lite trafik i området

Eftersom det dessutom inte finns ett sammanhängande nät av trottoarer och man får köra max 30 kilometer i timmen har vi gjort bedömningen att det går att ta sig fram säkert ändå. Kom ihåg att alltid använda reflex!

Det tar tid innan vi börjar snöröja – felanmäl inte för tidigt

Vi startar snöröjningen först när det fallit 5-8 cm snö. Snöröjningen i hela kommunen ska vara färdig ca 4 timmar efter utringning först därefter kan vi ta emot och hantera din felanmälan. Om du upplever att din gata inte har plogats enligt ovan kan du själv göra en felanmälan där du anger exakt adress.

Om något har gått sönder

Om en plogbil har kört sönder ditt staket eller brevlåda kan du få ersättning. Tänk på att du inte kan få ersättning om det som gått sönder finns utanför din tomtgräns. Ta då kontakt med snöröjaren i första hand.

Verktyg

Felanmälan

Här kan ni fylla i när ni ser något som behöver åtgärdas runtom i kommunen