Frånvaro och ledigheter

Anmälan om sjukfrånvaro

Om eleven blir sjuk meddelas läraren så fort som möjligt, de första lärarna finns på skolan från kl. 7.45 .

Ansökan om ledighet

När det gäller annan frånvaro skall skolan kontaktas i god tid innan ledigheten.
Klassläraren beviljar ledigheter upp till tre dagar, längre ledigheter ansöks skriftligt och beviljas av föreståndaren i samråd med klassläraren.

Blankett för ansökan om ledighet finns här intill.