LPA

LPA Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt (LPA) har hand om den sociala tryggheten för företagare på landsbygden. LPA ger jordbrukare, yrkesfiskare och skogsägare en mångsidig trygghet i olika livssituationer.

LPA sköter landsbygdsföretagarnas lagstadgade arbetspensions- och olycksfallsförsäkringar. Verksamheten omfattar också fritidsolycksfallsförsäkring, grupplivförsäkring, avträdelsestöd ( upphör efter 31.12.2018 ), LPA-sjukdagpenning, avbytarservice och information i arbetarskyddsfrågor.

Kontakt:
Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt
Postadress: PB 16, 02 101 Esbo
Telefonväxel: 029 43511

LPA-ombudsman för Åland: Heidi Pekki
tfn: 029 435 2614
e-post: heidi.pekki@mela.fi

Här kan du läsa mer om LPA.

 

Lantbruksföretagarens välmående ABC på Åland 14-15.6.2022

Utbildningen för lantbruksföretagare arrangeras av LPA och hålls på hotell Pommern i Mariehamn den 14-15 juni. Utbildningen är avgiftsfri och innehåller måltider och övernattning. 
Från utbildningen får du med dig 

  • information om välmående och vad som påverkar välmående
  • lättare att se över ditt eget samt andras välmående
  • färdigheter att klara av livets olika motgångar
     

Information om utbildningen och anmälning hittas här.