Kommunkansliet håller stängt för obokade besök

På grund av rådande smittläge rekommenderas att alla besök till kommunen bokas. Tjänstemännen  finns tillgängliga på e-post och telefon som vanligt.

LPA

LPA Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt (LPA) har hand om den sociala tryggheten för företagare på landsbygden. LPA ger jordbrukare, yrkesfiskare och skogsägare en mångsidig trygghet i olika livssituationer.

LPA sköter landsbygdsföretagarnas lagstadgade arbetspensions- och olycksfallsförsäkringar. Verksamheten omfattar också fritidsolycksfallsförsäkring, grupplivförsäkring, avträdelsestöd ( upphör efter 31.12.2018 ), LPA-sjukdagpenning, avbytarservice och information i arbetarskyddsfrågor.

Kontakt:
Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt
Postadress: PB 16, 02 101 Esbo
Telefonväxel: 029 43511

LPA-ombudsman för Åland: Heidi Pekki
tfn: 029 435 2614
e-post: heidi.pekki@mela.fi
 

Här kan du läsa mer om LPA.

Publicerad 14.10.2017
Uppdaterad 13.1.2020