LPA

LPA Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt (LPA) har hand om den sociala tryggheten för företagare på landsbygden. LPA ger jordbrukare, yrkesfiskare och skogsägare en mångsidig trygghet i olika livssituationer.

LPA sköter landsbygdsföretagarnas lagstadgade arbetspensions- och olycksfallsförsäkringar. Verksamheten omfattar också fritidsolycksfallsförsäkring, grupplivförsäkring, avträdelsestöd ( upphör efter 31.12.2018 ), LPA-sjukdagpenning, avbytarservice och information i arbetarskyddsfrågor.

Kontakt:
Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt
Postadress: PB 16, 02 101 Esbo
Telefonväxel: 029 43511

LPA-ombudsman för Åland: Heidi Pekki
tfn: 029 435 2614
e-post: heidi.pekki@mela.fi
 

Här kan du läsa mer om LPA.

Publicerad 14.10.2017
Uppdaterad 13.1.2020