Låneregler

Allmänt användaravtal

Dina personuppgifter

Biblioteket behandlar personuppgifter om dig i syfte att registrera var böcker och andra medier befinner sig när de är utlånade, samt för att kunna kontakta dig om du inte lämnat dem i tid eller meddela dig när en reserverad bok är klar för hämtning. Vi hanterar dina personuppgifter enligt Europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning (EU 679/2016).

De uppgifter vi sparar om dig är namn, låntagar-id och lånekortsnummer samt kontaktuppgifter i form av adress, e-postadress och telefonnummer. Bibliotekssystemet är gemensamt för hela Åland så dessa uppgifter är tillgängliga vid alla åländska bibliotek. Uppgifterna används inte till andra ändamål än vad som anges ovan.

Genom att skaffa ett bibliotekskort har du ingått ett avtal som tillåter biblioteket att lagra dessa uppgifter så länge du är aktiv i systemet. Du har rätt att få information om vilka uppgifter vi har om dig i låntagaregistret. Du har också rätt att, efter att lån är återlämnade och eventuella skulder reglerade, få dina personuppgifter raderade.

Bibliotekskortet 

Att låna på biblioteket är gratis och bibliotekskortet är kostnadsfritt.
För att få ett bibliotekskort måste du visa giltig legitimation. Du som är under 13 år får ditt bibliotekskort då vårdnadshavare gett sitt skriftliga samtycke. 

Bibliotekskortet är en personlig värdehandling. Det betyder att du ansvarar för böcker och annat som lånas med kortet. Det är därför viktigt att du ser till att du vid behov uppdaterar dina kontaktuppgifter via Mina sidor eller genom att kontakta ditt bibliotek. Om du tappat ditt kort ska du spärra det antingen via Mina sidor eller genom att kontakta ditt bibliotek.

Med bibliotekskortet kan du låna, reservera och lämna tillbaka material i alla åländska bibliotek. 
Du behöver en pin-kod för att låna, låna om och reservera på webben och i låneautomater.
Låntagaren ansvarar för att obehöriga inte kommer över kortets PIN-kod.

Då du undertecknar bibliotekskortet förbinder du dig att följa bibliotekets regler. 

Ansvar för lånade medier

Du ansvarar för att de böcker och andra medier som lånats på ditt kort återlämnas senast på angiven förfallodag. Om medierna inte återlämnas blir du skyldig att ersätta biblioteket till det schablonbelopp som slagits fast. Som låntagare är du även skyldig att ersätta medier som skadats under lånetiden.