Brand och räddning

Finström är medlem i Räddningsområde Ålands Landskommuner. Till området hör också övriga faståländska kommuner och Vårdö.

Lennart Johansson är områdets räddningschef och Thomas Mattsson är brandinspektör. De har sin bas på Jomala kommunkansli. Räddningschefen och brandinspektören har hand om det förebyggande brand- och räddningsarbetet.

Det operativa arbetet sköts av kommunens frivilliga brandkårer i nära samarbete med övriga kommuner.

Den gemensamma räddningsnämnden har en medlem från varje medlemskommun. Räddningsnämnden leder och övervakar brand- och räddningsväsendet och de frivilliga brandkårerna. Nämnden jobbar också med frågor som gäller befolkningsskyddet.

För mer information kring Räddningsområde Ålands landskommuner kan ni se på Jomala kommuns hemsida på den här länken.

Myndigheternas krismeddelanden