Byggnads- och miljönämnden

Byggnads- och miljönämnden

  Ordinarie Ersättare
Ordförande Leif Andersson Frederik Pastoor
  Björn Ekblom Kim Björling
  Sandra Lignell Mathilda Blixt
  Helena Lundberg Daniel Hellsten
  Gun-Britt Lyngander Anna Sundberg
  Christian Rögård Per-Ole Granberg
  Ove Söderman Ann Rosing

Byggnads- och miljönämnden ansvarar för:

Planläggning

Kommunens generalplanering och annan översiktlig planering, detaljplanering, byggnadsskydd samt bostadsproduktion.

Byggnadstillsyn och miljövård

  • Byggnadstillsyn och tillstånd för miljöåtgärder i kommunen i enlighet med plan- och bygglagen
  • De uppgifter som tillkommer kommunen enligt lagen om miljöskydd.

Byggnads- och miljönämnden fungerar som kommunens byggnadstillsynsmyndighet enligt vad som avses i 14§ i Plan- och bygglag (2008:102) för landskapet Åland.

Kommunalteknik

  • Vägförvaltning då det gäller kommunalvägar, byggnadsplanevägar och andra vägar som kommunen ansvarar för, som GC-vägar mm
  • Fastighetsfrågor gällande kommunens fastighetsbestånd så som underhåll och nybyggnadsarbete
  • fungera som kommunens renhållningsmyndighet och ansvara för avfallshanteringen i kommunen
  • skötsel och underhåll av kommunens båthamnar
  • dagvatten.

Byggnads- och Miljönämnden är gemensam för Finströms och Geta kommuner