Sotare

Enligt räddningslagen ska den som äger eller innehar en byggnad eller anläggning se till att eldstäder och rökkanaler sotas. 

Kontaktuppgifter till sotare i kommunen

Sotare i Finström ”västra”:
Lars Häggblom tel 37759, 0457 38 28 380 
(byarna Bastö, Vandö, Torrbolsta, Rågetsböle, Svartsmara, Markusböle, Åttböle, Östanåker, Emkarby, Bjärström, Bamböle och Bergö)

Sotare i Finström ”östra” och ”norra”:
P-O Mattsson, tel 040 0529 251 
(byarna Ämnäs, Godby, Grelsby, Pålsböle, Bartsgårda, Västanträsk, Tjudö, Stålsby, Pettböle och Enbolsta)

Ni har även möjlighet att anlita andra legitimerade sotare.

Önskvärt är att ni hör av er i god tid, så att sotaren kan planera sitt besök. Med fördel kan man överenskomma med grannar och boende i närheten och föreslå en passlig dag. 

När ska det sotas?

  • Rökkanaler för centralvärmepannor som eldas med lätt brännolja sotas åtminstone en gång vartannat år. 
  • Hushållseldstäder i enskilda hushåll såsom köksspisar, kakelugnar, kaminer och dylikt som används som primär källa för uppvärmning av utrymmen och för matlagning sotas åtminstone en gång per år. 
  • Hushållseldstäder som inte används som primär källa för uppvärmning och matlagning sotas åtminstone en gång vart fjärde år. 
  • Eldstäder i fritidshus och bastuugnar i enskilt bruk sotas åtminstone en gång vart fjärde år. 
  • Sotaren kan och har möjlighet att förkorta eller förlänga fristen beroende på användningssättet av eldstaden. 

 

Fastighetsägaren ansvarar  

Enligt lagen som kom år 2006 har du som fastighetsägare ansvaret för sotningen. Det innebär i praktiken att sotaren inte längre kontaktar dig. Istället skall du själv ta kontakt när du vill ha sotat. Du kan kontakta brandchefen om du har frågor. 

En stor del av alla bränder startar i eldstäder och skorstenar. Regelbunden sotning förebygger detta eftersom brandfarliga beläggningar tas bort.