Väntetider för sociala tjänster för äldre

Enligt Äldrelag (2020:9) för Åland § 23, skall kommunen minst en gång i halvåret offentliggöra uppgifter om den tid inom vilken en äldre person kan få den socialservice som personen ansökt om.

Med väntetid avses tiden mellan den dag en anhållan om en serviceform har inkommit och den dag den äldre får beslut om de tjänster personen anhållit om.

Tjänst

Genomsnittlig väntetid (vardagar)

Tilläggsinformation

Hemsevice

2-4 dygn I akut situation får klienten service genast

Trygghetslarm

2-4 dygn Sker i samarbete med Ålands Telefonbolag

Måltidsservice

1 dygn  

Stöd för närståendevård

14 dygn Beslut fattas utgående från när en komplett ansökan har inkommit och behandlats

Bedömning av servicebehov

0-7 dygn Vid brådskande/akuta fall görs bedömningen utan dröjsmål

Periodplats

0-7 dygn I akut situation inom 1 dygn

De genomsnittliga väntetiderna för sociala tjänster inom äldreomsorgen 1.11.2023 - 1.5.2024.