Anslutning till vatten och avlopp

Det allmänna vatten och avloppsdistributionsnätet sköts av Finströms kommunaltekniska AB, ett av kommunen helägt bolag.

Bolaget köper in dricksvatten av Ålands vatten som förser ca 70% av ålands befolkning med vatten, och levererar avlopp till Lotsbroverket i Mariehamn för slutbehandling.

För anslutning till de allmänna vatten- och avloppsnätet så fyller ni i en ansökan som finns som bilaga invid den här sidan. Vi handlägger sedan ert ärende och ni får svar på under vilka villkor en anslutning är möjlig.

Vattenmätare tillhandahålls av bolaget, om du har problem med din vattenmätare så är du välkommen att kontakta oss för att få den utbytt.

Innan vi kan sätta på vattnet till fastigheten behöver ni även ha en godkänd avloppsanläggning för er verksamhet.

Om fastigheten byter ägare ska ni göra en flyttanmälan här

Läs mer - Finströms kommunaltekniska AB

Läs mer - Information om dricksvatten

Verktyg

Felanmälan

Här kan ni fylla i när ni ser något som behöver åtgärdas runtom i kommunen

Läs mer - Vattenmätaravläsning

Länk till vattenmätaravläsning