Avgifter

Här hittar du avgifter gällande byggnads- och miljöinspektionen, brand och räddning, miljöavgifter, hamnavgifter samt avgifter för vatten, avlopp och fjärrvärme.