Kommunalförbund

Kommunfullmäktige utser representantert till de olika kommunalförbund och andra gemensamma beslutsorgansom Finström är medlem i .

Oasen

Oasen kf:s ("DGH") fullmäktige: Håkan Lundberg, ersättare Camilla Bergendahl

Ålands omsorgsförbund

Ålands omsorgsförbund kf:s (ÅOF) fullmäktige: Jonna Granberg, ersättare Håkan Lundberg.

Norra Ålands Utbildningsdistrikt

Norra Ålands Utbildningsdistrikt kf:s (NÅUD) fullmäktige: Thommy Fagerholm, ersättare Rosa Salmén, samt Sonja Lindström-Winé, ersättare Mats Ekholm.

Den gemensamma brand- och räddningsnämnden

Räddningsområde Ålands landskommuner (RÅL): Carola Wikström-Nordberg, ersättare Madeleine Lindblom

Ålands kommunförbund

Ålands kommunförbund kf:s fullmäktige:Roger Höglund, ersättare Åke Mattsson, samt Lene-Maj Johansson ersättare Mathilda Blixt.

 

Därutöver utser kommunstyrelsen representanter till olika kommunala och andra aktiebolag där kommunen äger aktier och som bedriver kommunal verksamhet, såsom Finströms Kommunaltekniska, Ålands Idrottscenter, Ålands Vatten, Norra Ålands Avloppsvatten, Ålands digitala agenda samt BAB Bärvägen 10-12 etc.