Aktuellt

Skörd från grönträda som utgör EFA-areal 2020

Enligt villkoren för förgröningsstödet får jordbruksverksamhet inte bedrivas på EFA-trädor under perioden 1.1-15.8.
Livsmedelsverket har dock i sitt meddeande 29.6.2020  informerat om att det på grund av torka som drabbat vallar och betesmarker är möjligt att före mitten av augusti i år  bärga skörd på grönträdor som är ekologisk fokusareal (EFA) och använda grönträdorna som betesmark. Att bärga skörd på EFA-grönträdor är möjligt, när foderskörden som gården producerar är på väg att bli betydligt mindre än normalt på grund av torkan. Dispensen gäller också växtodlingsgårdar som producerar djurfoder. 

Anmälan om att bärga skörd från EFA-grönträda alternativt använda som betesmark lämnas till din lantbrukssekreterare inom 15 arbetsdagar från att beslut om bärgning av skörd från EFA-träda tagits. För anmälan kan blanketten som finns som bilaga i  menyraden till höger användas.

Force  majeure och exceptionella omständigheter granskas från fall till fall och myndigheten informerar jordbrukaren om anmälan kan godkännas.

Eftersom lantbrukskansliet håller semesterstängt 20 juli- 14 augusti rekommenderas att anmälan skickas per e-post på adressen: lantbruksstod@finstrom.ax

Livsmedelsverkets information om skörd på grönträda hittas här.

 

Coronavirusets inverkan på jordbruksstöden

På Livsmedelsverket följer man med situationen om coronavirusepidemin och uppdaterar information och anvisningar till myndigheter. Livsmedelsverket strävar efter att epidemin skall ha så liten inverkan som möjligt på ansökan och utbetalning av stöd. Till arbetet inom NTM-centralerna och kommunerna hör det många kundmöten och träffar. Livsmedelsverket rekommenderar att  man undviker att besöka lantbrukskansliet medan epidemin pågår och i stället uträttar sina  lantbruksärenden via telefon, e-post eller Vipu-tjänsten. 

Elektronisk identifiering av nötkreatur blir obligatorisk fr.o.m. 2021

Enligt Jord- och skogsbruksministeriets ändringsförordning 20.5.2020 blir  elektronisk identifiering av nötkreatur obligatoriskt fr.o.m. 2021 i stället för ingången av oktober 2020 som tidigare var tänkt. Ändringen gäller fr.o.m. 1.1.2021 födda nötkreatur.
Detta innebär att kalvar får ett traditionellt öronmärke i det ena örat och ett elektroniskt öronmärke (så kallat e-märke) i det andra örat.
Tänk på att beställa e-märken nästa gång du skall beställa öronmärken till kommande kalvar. I fall det finns oanvända traditionella lediga öronmärken, beställ i tid ersättande märket för hjälpmärket.  Byteskostnaderna för lediga öronmärken från det traditionella öronmärket till e-Märke kommer inte att ersättas.
Kolla även upp om din gamla tång passar till dessa nya e-märken eller om du måste köpa en ny tång. 

Tvärvillkor

På landskapsregeringens webbplats finns nu en uppdaterad guide om tvärvillkoren. Tvärvillkoren består av ett flertal krav som måste följas för de flesta jordbruksstöden. Det finns även en checklista för tvärvillkoren som är till stor hjälp för att kontrollera upp om gården uppfyller dessa krav. Observera att dessa dokument uppdateras kontinuerligt så kontrollera alltid att du har den senaste versionen.

Guiden och checklistan hittas här

Publicerad 13.10.2017
Uppdaterad 7.7.2020