Aktuellt

15 juni sista ansökningsdag för årets jordbruksstöd

Årets stödansökan kan göras elektroniskt fram till sista inlämningsdag den 15 juni klockan 23.59. Därefter kan ansökan inlämnas försenad endast med pappersblanketter fram till 12 juli. En försenad ansökan innebär att stöden minskas med en procent per arbetsdag.

Beträffande landskapsregeringens förlängning respektive förnyande av åtaganden – läs landskapsregeringens Ansökningsanvisningar 2021!

Anmälan om överföring av stödrättigheter

Kom ihåg att kontrollera om du har hyrda stödrättigheter som gått tillbaka till ägaren och behöver förnyas.

För överföring av stödrättigheter används blankett 103B och överlåtarens 103A. Överlåtarens 103A-blankett hittar överlåtaren i Viputjänsten medan blankett 103B hittas på Livsmedelsverkets hemsida. Blanketterna kan även fås från lantbrukskansliet.

Kontakta lantbrukskansliet innan besök

Kontakta alltid lantbrukskansliet på förhand antingen per telefon 431540 eller e-post lena.clemes@finstrom.ax  innan du planerar att besöka kansliet.

Elektronisk identifiering av nötkreatur är obligatorisk fr.o.m. 2021

Enligt Jord- och skogsbruksministeriets förordning är elektronisk identifiering av nötkreatur obligatoriskt från och med 2021. Ändringen gäller från och med 1.1.2021 födda nötkreatur.
Detta innebär att kalvarna ska i ena örat ha huvudmärke som är ett traditionellt öronmärke och i det andra örat hjälpmärke som är ett elektroniskt öronmärke (så kallat e-märke).
I fall det finns oanvända traditionella lediga öronmärken kan man beställa ersättande märke för hjälpmärket.  Det är förmånligare att beställa hjälpmärket som ersättningsmärke än att lämna märkena oanvända. För dessa märken är registreringsavgiften nämligen redan betald. Byteskostnaderna för lediga öronmärken från det traditionella öronmärket till e-Märke kommer nämligen inte att ersättas.
Kolla även upp om din gamla tång passar till dessa nya e-märken eller om du måste köpa en ny tång. 

 

 

 

Publicerad 13.10.2017
Uppdaterad 21.5.2021