Aktuellt

Växttäcket följs nu upp med hjälp av satelliter

Skiften som i höstanmälan uppgetts vara täckt av växtlighet följs upp med hjälp av satelliter för första gången. Med hjälp av satellituppföljningen granskar man om växttäcket har bevarats på skiftena i enlighet med villkoren. Om satelliterna inte upptäcker ett växttäcke enligt villkoren får du en begäran om utredning av satellituppföljningen i Vipumobilen.
Begäran om utredning syns i Vipumobilen under Uppdrag. Gårdens odlare i första hand får dessutom ett textmeddelande när en ny begäran om utredning har inkommit till Vipumobilen.
Om du har uppgett uppgifterna korrekt och bevarat arealen med växttäcke ska du svara på begäran med en bild du tagit med Vipumobilen. 
Om uppgifterna du uppgett är felaktiga ska du korrigera din höstanmälan i Viputjänsten så att uppgiften om växttäcket motsvarar situationen på åkern.
23 maj är sista dag för att ta en bild och även svara på begäran samt även för att ändra uppgiften för växttäcket i Viputjänsten.

 

Ansökan om åkerstöd 2024 börjar i maj

Ansökan om årets åkerstöd öppnas i Viputjänsten den 6 maj och stängs den 18 juni.

Ansökningsguiden om 2024 års åkerstöd hittas här.

Viputjänstens användaranvisningar och anvisningsvideor hittas här.

 

Basskiftesändringar 

Viputjänsten har öppnat och det är möjligt att göra basskiftesändringar  dvs sammanslagningar, delningar eller nyregistrering av skiften. Gör basskiftesändringarna innan du gör din åkerstödansökan. Rekommenderas att ändringarna görs innan mitten av maj.

Fr.o.m. 2023 ska mark som röjts eller på annat sätt tagits i bruk som jordbruksmark ha permanent vallväxtlighet. Dessa arealer får i fortsättningen inte plöjas utan förnyandet av vallen ska ske genom direktsådd eller lätt bearbetning. 

 

Skyldighet att anmäla djurhållning och djurhållningsplats

Skyldigheten att registrera sin djurhållning och djurhållningsplats gäller alla som har för avsikt att hålla ett eller flera nöt-, får-, get-, svin-, hjort-, kamel- eller hästdjur, pälsdjur, fjäderfä, bin, humlor, produktionskaniner, renar som hålls utanför renbeteslag och vissa könsceller och embryon.
Anmälningen skall göras innan djurhållningen inleds och ska registreras även om djur hålls som hobbydjur eller endast kortvarigt.
Du kan som djurhållare själv lämna anmälningar om din djurhållning och dina djurhållningsplatser och kadaverplatser med Djurhållar- och djurhållningsplatsregistrets e-tjänst. 
Inloggningsadressen är: http://epr.ruokavirasto.fi

Mer information om djurhållar- och djurhållningsplatsregistret hittas här.

Lantbrukssekreteraren ger råd och vägledning om anmälningsförfarandet. Anmälan kan även göras med blankett som inlämnas till lantbrukssekreteraren.