Aktuellt

 

Bilaga till lagringsstöd för trädgårdsprodukter

December månads lagerkvantiteter som skall beräknas per 15 december, anmäls på bilageblankett 228B och lämnas till Statens ämbetsverket på Åland senast 31.12.2019.
Håll fritt formulerad lagerbokföring över produktmängderna 1.11 - 31.12.2019 med en kubikmeters (mᶾ) noggrannhet. Spara alla kvitton, fraktsedlar eller motsvarande dokument i anslutning till försäljning eller annan överlåtelse av produkter. Handlingar som hänför sig till ansökan, och som du inte ger in till myndigheten, skall sparas under stödåret 2019 och de fyra följande kalenderåren dvs. till utgången av år 2023. Sådan handling är till exempel lagerbokföring.

Bilaga 228B hittas här.

 

Livsmedelsverket slutar posta stödsammandrag till gårdarna

Från och med 2020 postar Livsmedelsverket inte längre några sammandrag över utbetalda jordbruksstöd till jordbrukarna.Stödsammandragen över de föregående årets utbetalningar har postats till gårdarna varje år vid månadsskiftet januari-februari.  I stället hänvisar Livsmedelsverket nu till e-tjänsten Vipu där motsvarande uppgifter som i stödsammandaget kan hittas. Uppifterna om utbetalda stödbelopp samt om eventuella återkrav, utmätningar och förpantningar syns genast när stödet är betalt.

 

Anmälan om djurhållningsverksamhet

Alla som håller ett eller flera nötkreatur, får, getter, hästdjur, svin, mini- eller mikrosvin, vildsvin, fjäderfä, pälsdjur, hjort- eller kameldjur, bin eller humlor som produktions-, sällskaps- eller hobbydjur ska registrera sig som hållare av djurarten i fråga innan djurhållningen inleds. Registreringen görs med fastställd blankett Anmälan om djurhållningsverksamhet. Blanketten skall inlämnas till kommunens lantbrukssekreterare.

Blanketten för Anmälan om djurhållningsverksamhet hittas här

 

Tvärvillkor

På landskapsregeringens webbplats finns nu en uppdaterad guide om tvärvillkoren. Tvärvillkoren består av ett flertal krav som måste följas för de flesta jordbruksstöden. Det finns även en checklista för tvärvillkoren som är till stor hjälp för att kontrollera upp om gården uppfyller dessa krav. Observera att dessa dokument uppdateras kontinuerligt så kontrollera alltid att du har den senaste versionen.

Guiden och checklistan hittas här
 

 

 

 

 

 

 

 

Publicerad 13.10.2017
Uppdaterad 13.1.2020