Aktuellt

Nu kan du som djurägare själv göra anmälan om din Djurhållning och dina Djurhållningsplatser  via registrets e-tjänster

Den 23 augusti 2021 öppnades Djurhållar- och djurhållningsplatsregistrets e-tjänster. Med hjälp av registrens e-tjänst kan aktören/djurhållaren själv lämna anmälningar om sin djurhållning och sina djurhållningsplatser och kadaverplatser.
Man loggar in i tillämpningen på adressen: http://epr.ruokavirasto.fi

Djurhållningsplatser och djurhållningsverksamhet kan anmälas med personbeteckningen, FO-numret eller lägenhetssignumet. Djurhållningsplatsen kan registreras som egen eller så kan djuren hållas på en djurhållningsplats som en annan aktör registrerat. Via e-tjänsten kan man också kontrollera och uppdatera uppgifter som tidigare lämnats.

Uppdaterade uppgifter om djurhållningen och djurhållningsplatserna är nödvändiga till exempel om en djursjukdom bryter ut. Skyldigheten att registrera djurhållningsplatserna gäller alla platser där landdjur hålls med undantag för sällskapsdjur som hålls i privathushåll eller veterinärers mottagningar. Djurhållningsplatserna ska registreras även om djur hålls som hobbydjur eller endast kortvarigt. Registreringsplikten breddades i april 2021 att utöver de tidigare djurarterna också omfatta djurhållningsplatser med till exempel produktionskaniner, renar som hålls utanför renbeteslag och vissa könsceller och embryon.

Mer information om djurhållar- och djurhållningsplatsregistrets e- tjänst finns på Livsmedelsverkets hemsida och som hittas här.
Lantbrukssekreteraren som tidigare tog emot dessa anmälningar kan ge råd och vägledning om hur anmälningarna skall registreras.

Kravet att registrera djurhållning, djurhållningsplatser och kadaverplatser

Om du har för avsikt att hålla ett eller flera nöt-, får-, get-, svin-, hjort-, kamel- eller hästdjur, pälsdjur, produktionskaniner, fjäderfä eller bin och humlor, ska du registrera djurhållningsplatsen för djurarten i fråga innan djurhållningen inleds. Samma anmälningsplikt gäller också inrättande av en kadaverplats. Vissa platser där könsceller och embryon hålls och platser som används för kommersiella förflyttningar av hundar, katter och tamillrar mellan medlemsstater i EU ska likaså registreras. En del av staterna utanför EU kan utöver det förutsätta att djurhållningsplatser för hundar, katter och tamillrar registreras innan djur exporteras. En anmälan om ändring i djurhållningsplatser och djurhållning, såsom en ändring i antalen djur, ett avbrott i verksamheten eller en nedläggning av djurhållningsplatsen, ska lämnas så fort som möjligt då läget ändras.

Djurhållningsplatsen ska registreras, även om du håller ovan nämnda djur endast kortvarigt. Om du således sommartid håller till exempel höns eller får hur kortvarigt detta än sker, ska en anmälan om djurhållningsplatsen och djurhållningen lämnas. Det är viktigt för att djurens spårbarhet ska kunna säkerställas till exempel om en eventuell djursjukdom bryter ut. 

Om man utfodrar vilda djur med biprodukter av animaliskt ursprung ska en anmälan lämnas till registret över kadaverplatser innan verksamheten inleds. Om mängden biprodukter som levererats till kadaverplatsen ska också månatligen lämnas en anmälan till den kommunala veterinären i den kommun där kadaverplatsen ligger och i den kommun som biprodukterna härstammar ifrån.

Elektronisk identifiering av nötkreatur är obligatorisk fr.o.m. 2021

Enligt Jord- och skogsbruksministeriets förordning är elektronisk identifiering av nötkreatur obligatoriskt från och med 2021. Ändringen gäller från och med 1.1.2021 födda nötkreatur.
Detta innebär att kalvarna ska i ena örat ha huvudmärke som är ett traditionellt öronmärke och i det andra örat hjälpmärke som är ett elektroniskt öronmärke (så kallat e-märke).
I fall det finns oanvända traditionella lediga öronmärken kan man beställa ersättande märke för hjälpmärket.  Det är förmånligare att beställa hjälpmärket som ersättningsmärke än att lämna märkena oanvända. För dessa märken är registreringsavgiften nämligen redan betald. Byteskostnaderna för lediga öronmärken från det traditionella öronmärket till e-Märke kommer nämligen inte att ersättas.
Kolla även upp om din gamla tång passar till dessa nya e-märken eller om du måste köpa en ny tång. 

Kontakta lantbrukskansliet innan besök

Kontakta alltid lantbrukskansliet på förhand antingen per telefon 431540 eller e-post lena.clemes@finstrom.ax  innan du planerar att besöka kansliet.

 

 

 

Publicerad 13.10.2017
Uppdaterad 23.8.2021