Aktuellt

Vårens stödansökan

Enligt Livsmedelsverket kommer årets ansökan om jordbruksstöden att öppnas i Viputjänsten den 5 maj. Ansökningsperioden pågår fram till och med den 15 juni klockan 23.59. 

Basskiftesändringar
Du som vet att du har basskiftesändringar som behöver göras dvs grunda nya skiften, dela eller sammanslå skiften – ta itu med dessa ändringar omgående innan du börjar med din Huvudstödansökan.

Trädor som utgör ekologisk fokusareal får tas i produktion i år
Information om hur dessa trädor skall anges i stödansökan hittas under Lantbruk/Ansökningar.

Årets ansökningsguide hittas här.
 

Nytt nötkreatursregister

27 april tar Livsmedelsverket i bruk det nya nötkreatursregistret. Framöver kan djurhållarna lämna lagstadgade anmälningar om födsel, död, försäljning, inköp och förflyttning av nötkreatur med Livsmedelsverkets avgiftsfria e-tjänst. Samtidigt slopas de gamla anmälningsblanketterna av papper. Det nya nötkreatursregistret hittas efter ibruktagandet på adressen: https://nauta.ruokavirasto.fi. Man loggar in i e-tjänsten via identifieringstjänsten suomi.fi och för inloggning behöver man bankkoder, ett mobilcertifikat eller ett certifikatkort.

Ibruktagandet föregås av ett serviceavbrott
Ibruktagandet av det nya nötkreatursregistret föregås av ett serviceavbrott som börjar den 21 april klockan 8.00 och upphör i och med att det nya registret tas i bruk den 27 april klo 9.00.

Livsmedelsverket uppmanardjurägarna att bereda sig på serviceavbrottet genom att lämna alla eventuella anmälningar och öronmärksbeställningar innan avbrottet börjar. Uppmaningen gäller också sådana situationer, då tid för anmälning ännu återstår. Om tidsfristen för lämnandet av en anmälan infaller under serviceavbrottet, kan anmälan under den tiden lämnas på en blankett via e-post eller brevpost.
Nötkreatursregistrets kundservicetelefon eller e-tjänster, såsom Min gård eller Anelma, är inte tillgängliga under serviceavbrottet.

Nötkreatursregistrets kundservice:
E-postadress: nautarekisteri@ruokavirasto.fi
Postadress: Nötkreatursregistret/livsmedelsverket, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors

Fullmakterna i ordning i god tid innan ibruktagandet av nya nötkreatursregistret
Suomi.fi-fullmakterna ska ges senast den 25 april för att lämnandet av anmälningar och bläddrandet bland uppgifterna ska kunna fortsätta utan avbrott efter att det nya nötkreatursregistret tagits i bruk.

Lantbruksföretagarens välmående ABC på Åland 14-15.6.2022

Utbildningen för lantbruksföretagare arrangeras av LPA och hålls på hotell Pommern i Mariehamn den 14-15 juni. Utbildningen är avgiftsfri och innehåller måltider och övernattning. 
Från utbildningen får du med dig

  • information om välmående och vad som påverkar välmående
  • lättare att se över ditt eget samt andras välmående
  • färdigheter att klara av livets olika motgångar

Information om utbildningen samt anmälan till utbildningen hittas här.

Stödsystemet för djurbidrag ändras 2022

Stödsystemet för djurbidrag ändras 2022 och anmälan om deltagande i EU:s djurbidrag måste i fortsättningen sökas varje år. 
Bidragsgrunderna har ändrat varför det kan vara nyttigt att bekanta sig med dem. 
Information om djurstöden hittas här.

Du som djurägare kan själv göra anmälan om din Djurhållning och dina Djurhållningsplatser  via registrets e-tjänster

Den 23 augusti 2021 öppnades Djurhållar- och djurhållningsplatsregistrets e-tjänster. Med hjälp av registrens e-tjänst kan aktören/djurhållaren själv lämna anmälningar om sin djurhållning och sina djurhållningsplatser och kadaverplatser.
Man loggar in i tillämpningen på adressen: http://epr.ruokavirasto.fi

Kontakta lantbrukskansliet innan besök

Kontakta alltid lantbrukskansliet på förhand antingen per telefon 431540 eller e-post lena.clemes@finstrom.ax  innan du planerar att besöka kansliet.

 

 

 

Publicerad 13.10.2017
Uppdaterad 26.4.2022