Aktuellt

 

Livsmedelsverket slutar posta stödsammandrag till gårdarna

Från och med 2020 postar Livsmedelsverket inte längre några sammandrag över utbetalda jordbruksstöd till jordbrukarna.Stödsammandragen över de föregående årets utbetalningar har postats till gårdarna varje år vid månadsskiftet januari-februari.  I stället hänvisar Livsmedelsverket nu till e-tjänsten Vipu där motsvarande uppgifter som i stödsammandaget kan hittas. Uppifterna om utbetalda stödbelopp samt om eventuella återkrav, utmätningar och förpantningar syns genast när stödet är betalt.
Du kan även vända dej till lantbrukskansliet som kan skriva ut motsvarande stödsammandrag.

 

Anmälan om djurhållningsverksamhet

Alla som håller ett eller flera nötkreatur, får, getter, hästdjur, svin, mini- eller mikrosvin, vildsvin, fjäderfä, pälsdjur, hjort- eller kameldjur, bin eller humlor som produktions-, sällskaps- eller hobbydjur ska registrera sig som hållare av djurarten i fråga innan djurhållningen inleds. Registreringen görs med fastställd blankett "Anmälan om djurhållningsverksamhet" samt blankett " Anmälan om verksamhetsställe" på vilken du anger platsen för var du håller djuret/djuren. Blanketterna skall inlämnas till kommunens lantbrukssekreterare. Registreringen som djurhållare skall alltid göras innan man inleder djurhållningen. Undantag är här alla de som har hästar sedan tidigare och som bör  göra anmälan  senast 31.12.2020.

Blanketten för Anmälan om djurhållningsverksamhet hittas här

 

Tvärvillkor

På landskapsregeringens webbplats finns nu en uppdaterad guide om tvärvillkoren. Tvärvillkoren består av ett flertal krav som måste följas för de flesta jordbruksstöden. Det finns även en checklista för tvärvillkoren som är till stor hjälp för att kontrollera upp om gården uppfyller dessa krav. Observera att dessa dokument uppdateras kontinuerligt så kontrollera alltid att du har den senaste versionen.

Guiden och checklistan hittas här
 

 

 

 

 

 

 

 

Publicerad 13.10.2017
Uppdaterad 28.1.2020