Aktuellt

 

Anmälan om djurantal till svinregistret

Anmälan om antal djur ( grisar, slaktsvin, mini- och makrogrisar ) för tiden 1.5 - 31.8.2019 skall lämnas till svinregistret före 30.9.2019.

Blankett för anmälan om djurantal till svinregistret hittas här
 

Anmälan om djurhållningsverksamhet

Alla som håller ett eller flera nötkreatur, får, getter, hästdjur, svin, mini- eller mikrosvin, vildsvin, fjäderfä, pälsdjur, hjort- eller kameldjur, bin eller humlor som produktions-, sällskaps- eller hobbydjur ska registrera sig som hållare av djurarten i fråga innan djurhållningen inleds. Registreringen görs med fastställd blankett Anmälan om djurhållningsverksamhet. Blanketten skall inlämnas till kommunens lantbrukssekreterare.

Blanketten för Anmälan om djurhållningsverksamhet hittas här
 

Tvärvillkor

På landskapsregeringens webbplats finns nu en uppdaterad guide om tvärvillkoren. Tvärvillkoren består av ett flertal krav som måste följas för de flesta jordbruksstöden. Det finns även en checklista för tvärvillkoren som är till stor hjälp för att kontrollera upp om gården uppfyller dessa krav. Observera att dessa dokument uppdateras kontinuerligt så kontrollera alltid att du har den senaste versionen.

Guiden och checklistan hittas här
 

Landsbygdsverket (Mavi) och Evira går samman och bildar nya ämbetsverket Livsmedelsverket

1.1.2019 slogs Landsbygdsverket (Mavi) och Evira ihop till ett nytt stort ämbetsverk, Livsmedelsverket ( Ruokavirasto på finska). All information som tidigare fanns på Landsbygdsverkets och Eviras hemsidor finns nu på Livsmedelsverkets hemsida. E-postadresser som tidigare fanns på @mavi.fi och @evira.fi finns nu på @ruokavirasto.fi 
Livsmedelsverkets hemsida hittas här.

 

 

 

 

 

 

Publicerad 13.10.2017
Uppdaterad 3.9.2019