Kommunkansliet håller stängt för obokade besök

På grund av rådande smittläge rekommenderas att alla besök till kommunen bokas. Tjänstemännen  finns tillgängliga på e-post och telefon som vanligt.

Aktuellt

Gör din anmälan om överföring av stödrättigheter redan nu! 

Under vårens stora ansökningsperiod i maj-juni brukar antalet överföringar av stödrättigheter vara omfattande och tidskrävande. Med tanke på att det i vår kommer att vara en person mindre på lantbrukskansliet som tar emot telefonsamtal och kundbesök, finns det önskemål att den som redan i dag känner till att man behöver anmäla överföring av stödrättigheter, skulle ta itu med sin anmälan omgående.

För överföring av stödrättigheter används blankett 103B och överlåtarens 103A. Överlåtarens 103A-blankett hittar överlåtaren i Viputjänsten medan blankett 103B hittas på Livsmedelsverkets hemsida. Blanketterna kan även fås från lantbrukskansliet.

Ansökan om årets jordbruksstöd

Den 27 april är det tänkt att elektroniska stödansökan öppnas i Viputjänsten.
Du som vet att du har basskiftesändringar som behöver göras dvs grunda nya skiften, dela på skiften eller sammanslå skiften – ta itu med dessa ändringar innan du börjar med din Huvudstödansökan.

Kontakta lantbrukskansliet innan besök

Kontakta alltid lantbrukskansliet på förhand antingen per telefon 431540 eller e-post lena.clemes@finstrom.ax  innan du planerar att besöka kansliet.

Elektronisk identifiering av nötkreatur är obligatorisk fr.o.m. 2021

Enligt Jord- och skogsbruksministeriets förordning är elektronisk identifiering av nötkreatur obligatoriskt från och med 2021. Ändringen gäller från och med 1.1.2021 födda nötkreatur.
Detta innebär att kalvarna ska i ena örat ha huvudmärke som är ett traditionellt öronmärke och i det andra örat hjälpmärke som är ett elektroniskt öronmärke (så kallat e-märke).
I fall det finns oanvända traditionella lediga öronmärken kan man beställa ersättande märke för hjälpmärket.  Det är förmånligare att beställa hjälpmärket som ersättningsmärke än att lämna märkena oanvända. För dessa märken är registreringsavgiften nämligen redan betald. Byteskostnaderna för lediga öronmärken från det traditionella öronmärket till e-Märke kommer nämligen inte att ersättas.
Kolla även upp om din gamla tång passar till dessa nya e-märken eller om du måste köpa en ny tång. 

 

 

 

Publicerad 13.10.2017
Uppdaterad 23.3.2021