Aktuellt

Jordbrukarnas samlade stödansökan har öppnat i Vipu  – på grund av undantagstillståndet bör stöden sökas i god tid

Huvudstödansökan och Basskiftesändringarna har öppnats i Vipu-tjänsten och är öppna fram till och med 15 juni. Livsmedelsverket rekommenderar dock att man gör basskiftesändringarna dvs delningar, sammanslagningar och nyregistreringar av skiften så fort som möjligt. Då hinner lantbrukssekreterarna behandla dessa ändringar innan man börjar ta itu med Huvudstödansökan. I år är det skäl att beakta att nätförbindelserna är belastade på grund av ett stort antal användare under pågående undantagstillstånd, och därför bör uppgörandet av ansökan inte lämnas till sista stund. Belastningen av nätverket kan fördröja och försvåra uppgörandet och även returnerandet av stödansökan.

Livsmedelsverket påminner om några saker man bör komma ihåg när man gör Vipu stödansökan

  • kontrollera om skiftet är eget eller arrenderat och korrigera vid behov och ange arrendegivare. För närvarande förhandsifylls ansökan med att alla skiften är egna. Korrigera arrendeskiftenas uppgifter. 
  • när man sammanslår två eller flera basskiften kan åkerholmar försvinna från det nya basskiftet. Kontrollera och rita in dem igen.
  • då du gör en ändring på ett skifte i Basskiftesändringar eller i Huvudstödsansökan t.ex. ändring av växtart använd då knappen Spara som finns på den övre balken före du förflyttar dig till följande skifte. Skiftesbilden byts inte automatiskt på kartan.
  • Ifall man sparar bearbetningen av ansökningskruxet för stöd till unga jordbrukare kan man inte radera kruxet efter bearbetningen. En lösning är att radera ansökningskruxet för stödet och lägga till ett ansökningskrux för ett annat stöd varefter man även får raderat ansökningskruxet för stöd till unga jordbrukare.
    Onsdagen den  13.5. kommer dessa ovannmända saker att korrigeras.

Informationstillfällen om lantbruksstöd 2020

På grund av rådande omständigheter kommer det inte att ordnas några traditionella informationstillfällen om stödansökan i år. I stället kan man se årets informationstillfälle om lantbrukets areal- och djurstöd på Ålands landskapsregerings officiella YouTube-kanal. Under "Arealstödsinfo 2020" hittas 4 filmer.
Du kan se filmerna från år 2020 här.

Coronavirusets inverkan på jordbruksstöden

På Livsmedelsverket följer man med situationen om coronavirusepidemin och uppdaterar information och anvisningar till myndigheter. Livsmedelsverket strävar efter att epidemin skall ha så liten inverkan som möjligt på ansökan och utbetalning av stöd. Till arbetet inom NTM-centralerna och kommunerna hör det många kundmöten och träffar. Livsmedelsverket rekommenderar att  man undviker att besöka lantbrukskansliet medan epidemin pågår och i stället uträttar sina  lantbruksärenden via telefon, e-post eller Vipu-tjänsten. 

Elektronisk identifiering av nötkreatur blir obligatorisk

Från och med ingången av oktober blir det obligatoriskt med elektronisk identifiering av nötkreatur. Reformen gäller kalvar som föds efter den 1 oktober 2020. Detta innebär att kalvar får ett vanligt öronmärke i det ena örat och ett elektroniskt öronmärke (så kallat e-märke) i det andra örat. Elektronisk identifiering innebär att djurens individuella identifieringsmärken kan avläsas med en avläsare. Märkena kan avläsas snabbare och säkrare och antalet felaktiga registreringsanmälningar minskar och dessutom fötbättras matens spårbarhet. 
Tänk på att beställa e-märken nästa gång du skall beställa öronmärken till kommande kalvar. Kolla även upp om din gamla tång passar till dessa nya e-märken eller om du måste köpa en ny tång. 

Förbud att hålla fjäderfä och andra fåglar utomhus

För att hindra att fågelinfluensaviruset sprider sig måste fjäderfä och andra fåglar som hålls som husdjur skyddas mot kontakt med vilda fåglar under vårflyttningen dvs under  tiden 1.3 - 31.5. Fjäderfä och andra fåglar skall antingen hållas inomhus eller så ska deras utehägn skyddas och täckas över helt, till exempel med ett tillräckligt finmaskigt nät. Om fjäderfä hålls utomhus ska en anmälan om saken lämnas i förväg till ÅMHM.

Tvärvillkor

På landskapsregeringens webbplats finns nu en uppdaterad guide om tvärvillkoren. Tvärvillkoren består av ett flertal krav som måste följas för de flesta jordbruksstöden. Det finns även en checklista för tvärvillkoren som är till stor hjälp för att kontrollera upp om gården uppfyller dessa krav. Observera att dessa dokument uppdateras kontinuerligt så kontrollera alltid att du har den senaste versionen.

Guiden och checklistan hittas här

Publicerad 13.10.2017
Uppdaterad 8.5.2020