Aktuellt

Lantbrukskansliet håller semesterstängt

Lantbrukskansliet håller semesterstängt och är bemannat igen onsdagen den 10 augusti. Därefter håller kansliet stängt igen under tiden 11 - 16 augusti. 
Akuta frågor kan skickas till e-postadressen: lantbruksstod@finstrom.ax

Krisstöd 2022 - extraordinärt anpassningsstöd till stödregion AB

Ansökningstiden infaller 8 - 18 augusti 2022. Stödet söks i Viputjänsten ( https://vipu.ruokavirasto.fi ) eller med blankett 523 hos kommunens landsbygdsnäringsmyndighet.

Mer information hittas under Lantbruk och Ansökningar

Nationellt krisstöd till mjölkproduktion och kalvuppfödning

Stödet skall sökas hos Ålands landskapsregering  senast den 12 augusti 2022. 

Mer information hittas under Lantbruk och Ansökningar

Problem vid anmälan om flytt av djur

I och med det nya officiella nötkreatursregistret har det nu blivit ett måste att din djurhållningsverksamhet skall vara kopplad till de djurhållningsplatser som du flyttar dina djur från eller till. Denna koppling kan man som djurhållare registrera själv i  djurhållningsplatsregistret eller med blankett till lantbrukskansliet. 
Här kan du logga in till djurhållningsplatsregistret.

Nötkreatursregistrets kundservice

Här kan du logga in till nya nötkreatursregistret.

Nya nötkreatursregistrets kontaktuppgifter har ändrats och det är följande som gäller:

Telefon: 0295 205 300
E-postadress: nautarekisteri@ruokavirasto.fi
Postadress: Nötkreatursregistret/livsmedelsverket, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors

 

 

Publicerad 13.10.2017
Uppdaterad 10.8.2022