Aktuellt

Reducerad personalstyrka på lantbrukskansliet

Från och med 1 januari 2021 är personalstyrkan på lantbrukskansliet reducerad i och med att lantbrukskanslisten Michaela "Micko" Karlsson valt att gå i pension. Ersättande personal är inte aktuellt vilket kan vara viktigt att tänka på när vårens stödansökningsperiod närmar sig och att det därmed kommer att finnas en person mindre som kan ta emot lantbrukskansliets samtal och kundbesök.

Elektronisk identifiering av nötkreatur blir obligatorisk fr.o.m. 2021

Enligt Jord- och skogsbruksministeriets förordning blir elektronisk identifiering av nötkreatur obligatoriskt från och med 2021. Ändringen gäller från och med 1.1.2021 födda nötkreatur.
Detta innebär att kalvarna ska i ena örat ha huvudmärke som är ett traditionellt öronmärke och i det andra örat hjälpmärke som är ett elektroniskt öronmärke (så kallat e-märke).
I fall det finns oanvända traditionella lediga öronmärken kan man beställa ersättande märke för hjälpmärket.  Det är förmånligare att beställa hjälpmärket som ersättningsmärke än att lämna märkena oanvända. För dessa märken är registreringsavgiften nämligen redan betald. Byteskostnaderna för lediga öronmärken från det traditionella öronmärket till e-Märke kommer nämligen inte att ersättas.
Kolla även upp om din gamla tång passar till dessa nya e-märken eller om du måste köpa en ny tång. 

Anmälan om december månads volymer beträffande lagringsstöd för trädgårdsprodukter

Anmälan om lagervolymerna per 15 december skall vara inlämnad till statens ämbetsverk på Åland senast 29.1.2021. Såvida att anmälan inte görs elektroniskt via Vipu-tjänsten skall pappersblankett 228B användas.

Blankett 228B hittas här.

Anmälan om innehav av hästar och övriga djur till djurhållarregistret

I enlighet med Jord- och skogsbruksministeriets förordning om identifiering av hästdjur (222/2017) skall numera även innehav (djurhållningsverksamhet) av hästar i likhet med nöt, får, svin, höns, bin mm. anmälas. Anmälningsplikten gäller oberoende av antal djur och oberoende av om det är yrkesmässig djurhållning eller i sällskaps- och hobbysyfte. Denna anmälan skall ej förväxlas med anmälan till andra hästregister utan denna anmälan skall göras separat av alla hästägare. Anmälan är viktig för att kunna spåra och hålla koll på eventuell smittspridning.

Hållandet av djur skall anmälas innan djurhållningen inleds men senast 31.12.2020 om du redan i dag äger hästdjur. Anmälan görs på fastställd blankett och inlämnas till din kommuns lantbrukssekreterare.
Blankett för anmälan om djurhållningsverksamhet hittas här.

Livsmedelsverkets information om märkning och registrering av djur hittas här.

Livsmedelsverkets information om registrering av hästdjurhållaren och djurhållningsplats hittas här.

Du kan även kontakta din kommuns lantbrukssekreterare för information, telefon 431540 eller per mail på adressen lantbruksstod@finstrom.ax

Förutom djurhållningsverksamheten skall även djurhållningsplatsen det vill säga platsen där hästdjuret hålls, anmälas. Anmälan görs av den som äger djurhållningsplatsen.  Om det på djurhållningsplatsen, till exempel i häststallet, finns flera hästar med olika ägare är det häststallets ägare som anmäler djurhållningsplatsen. Efter att anmälan inlämnats och uppgifterna registrerats i djurhållarregistret tilldelas djurhållningsplatsen ett djurhållningsplatssignum som stallägaren skall delge hästägarna. Hästägarna bör ha fått signumet för djurhållningsplatsen innan de gör sin anmälan om djurhållning eftersom signumet skall anges på anmälan om djurhållningsverksamhet.
Blankett för anmälan om djurhållningsplats hittas här.

Projektet "Ta hand om bonden"

Tryter motivationen, bekymrar du dej för gårdens framtid, är du utmattad av för stor arbetsbörda eller utmaningar i parförhållandet? Sjukdom tär på krafterna, ekonomin medför ångest och coronasituationen ororar , bekymren tynger och allt är dystert.
Dessa och många andra, även mycket minre, problem belastar lantbruksföretagare i dag. Du behöver inte kämpa ensam!
LPA:s projekt Ta hand om bonden har hjälpt lantbrukare i besvärliga levnadssituationer sedan 2017 och arbetet fortgår. Varför inte ta kontakt om du har bekymmer? Det lönar sig inte att vänta. Lätta på bördan så tidigt som möjligt.  Kontakta LPA genom att ringa eller skicka e-post. Susann Rabb som är svenskspråkig projektarbetare har bland annat Åland som arebetsområde och kan nås per telefon  050 331 9056 eller e-post susann.rabb@mela.fi.
Susann erbjuder avgiftsfri samtalstjänst för den som behöver det och fungerar som första hjälpen vid utmaningar vad avser att orka med arbetet, må bra och klara ekonomin. En lantbruksföretagare i svårigheter kan via Susann ansöka om en köptjänstförbindelse på högst 500 euro från LPA. Förbindelsen kan användas till att skaffa ekonomiska eller juridiska experttjänster eller experthjälp för att behandla utmattning eller depression.

Mer information om LPA:s projekt hittar du här.

 

 

Publicerad 13.10.2017
Uppdaterad 7.1.2021