Aktuellt

Ansökan om stöd för skördeskada på grund av torka 2018

Senast 22.3.2019 kan man ansöka om stöd ( "krisstöd") för skördeskada pga torkan 2018. Ansökan som görs med pappersblankett skall inlämnas till Ålands landskapsregering.

Ansökningsblankett hittas här.
Principer för stödutbetalning hittas här.

 

Landsbygdsverket (Mavi) och Evira går samman och bildar nya ämbetsverket Livsmedelsverket

1.1.2019 slogs Landsbygdsverket (Mavi) och Evira ihop till ett nytt stort ämbetsverk, Livsmedelsverket ( Ruokavirasto på finska). All information som tidigare fanns på Landsbygdsverkets och Eviras hemsidor finns nu på Livsmedelsverkets hemsida. E-postadresser som tidigare fanns på @mavi.fi och @evira.fi finns nu på @ruokavirasto.fi 
Livsmedelsverkets hemsida hittas här.

 

 

 

Anmälan om djurantal 2018

Anmälan om djurantal 2018 kan fr.o.m. den 7.1.2019 göras elektroniskt i Viputjänsten eller med pappersblankett 461. Anmälan av djur gäller stödet för svin- och fjäderfähushållning, kompensationsersättningens husdjursförhöjning och ersättning för ekologisk husdjursproduktion. Anmälan skall vara gjord senast den 15.2.2019 och gäller fjäderfä, hästar och ponnyer.  Djurantalet för nötkreatur, får, getter och svin  hämtas från djurregistren och behöver alltså inte uppges. 
Blankett 461 hittas här.

 

Tvärvillkor

På landskapsregeringens webbplats finns nu en uppdaterad guide om tvärvillkoren. Tvärvillkoren består av ett flertal krav som måste följas för de flesta jordbruksstöden. Det finns även en checklista för tvärvillkoren som är till stor hjälp för att kontrollera upp om gården uppfyller dessa krav. Observera att dessa dokument uppdateras kontinuerligt så kontrollera alltid att du har den senaste versionen.

Guiden och checklistan hittas här

Publicerad 13.10.2017
Uppdaterad 20.3.2019