Aktuellt

Ansökan om årets jordbruksstöd

Årets elektroniska stödansökan öppnas den 29 april. Sista inlämningsdag är 17 juni.
I likhet med tidigare år rekommenderas att man tidigast möjligt, ( dock senast 10 maj ), tar i tu med basskiftesändringar dvs delningar, sammanslagningar och nyregistrering av skiften såvida det är aktuellt på gården. Då hinner vi på lantbrukskansliet behandla dessa ändringar innan du tar itu med själva Huvudstödansökan.
Nyodlingar: Anmäl nyodlingar först det år då arealen är i odling. Nya områden som tas i odling första året får inte uppges som Tillfälligt icke odlade och ej heller som svartträda.            
Ny gröda: Grönträda (honungsväxter) är en ny växtkod och kan omfatta honungsfacelia, sötväppling och/eller klöver eller en blandning av dessa växter. Växtkoden är godkänd som efa-areal.

Rekommenderas att man läser 2019 års ansökningsguide som  består av en basguide till stödansökan och en stödguide med detaljerade stödvillkor. Ansökningsguidens bilagor innehåller dessutom nyttig information om till exempel besittningsöverföringar, stödnivåer och växtarter.
Ansökningsguiden 2019 hittas här.

Inloggning till Vipu-tjänsten och elektroniska stödansökan hittas här.

Stödrättigheter

Överföring av stödrättigheter, såväl uthyrning som försäljning kan göras redan i dag vilket också rekommenderas. 17 juni är sista inlämningsdag. Se över om hyrda stödrättigheter gått tillbaka till ägaren och behöver förnyas! Anmälan om överföring av stödrättigheter görs med pappersblanketterna 103B och överlåtarens 103A.

 

Tvärvillkor

På landskapsregeringens webbplats finns nu en uppdaterad guide om tvärvillkoren. Tvärvillkoren består av ett flertal krav som måste följas för de flesta jordbruksstöden. Det finns även en checklista för tvärvillkoren som är till stor hjälp för att kontrollera upp om gården uppfyller dessa krav. Observera att dessa dokument uppdateras kontinuerligt så kontrollera alltid att du har den senaste versionen.

Guiden och checklistan hittas här
 

Landsbygdsverket (Mavi) och Evira går samman och bildar nya ämbetsverket Livsmedelsverket

1.1.2019 slogs Landsbygdsverket (Mavi) och Evira ihop till ett nytt stort ämbetsverk, Livsmedelsverket ( Ruokavirasto på finska). All information som tidigare fanns på Landsbygdsverkets och Eviras hemsidor finns nu på Livsmedelsverkets hemsida. E-postadresser som tidigare fanns på @mavi.fi och @evira.fi finns nu på @ruokavirasto.fi 
Livsmedelsverkets hemsida hittas här.

 

 

 

 

 

 

Publicerad 13.10.2017
Uppdaterad 17.4.2019