Specialbarnomsorg

Specialbarnomsorgen bedrivs främst genom samarbete med specialbarnomsorgen som lyder under Norra Ålands Högstadiedistrikt som har två ambulerande speciallärare anställda.  

Speciallärarna arbetar med att stöda personalen i  specialpedagogiska frågor, delta i den dagliga verksamheten och göra observationer för att i ett tidigt skede fånga upp barn som är i behov av särskilt stöd. Specialläraren i barnomsorg träffar barnen i grupp eller enskilt. De jobbar även med konsultation och handledning för personal och föräldrar samt fungerar många gånger som ”spindeln i nätet” när det gäller ärenden kring barn i behov av särskilt stöd samt utformar ett individuellt åtgärdsprogram. Det här innebär att de håller kontakt med föräldrar, personal och sakkunniga från flera områden såsom talterapeuter, fysioterapeuter och BUP.

Speciallärare i barnomsorg i Finström är Gunilla Säll hennes kontaktuppgifter finns på sidan intill.