Kulturbidrag

Kulturbidrag kan sökas en gång per år. Information om innevarande års kulturbidrag ges i februari genom annons i Aktuellt i Finström och på Finströms kommuns hemsida. Ansökningstiden går ut 30 mars.

Kulturbidraget gäller för kulturprojekt som påbörjas, utförs och/eller avslutas innevarande budgetår.