Blanketter

Blanketter

De flesta jordbruksblanketterna som används vid stödansökningar och anmälningar är års specifika. Därför är det mycket viktigt att man använder blanketter för det gällande stödåret.

Blanketterna skall fyllas i med tydlig textning med kulspetspenna eller på annat bestående sätt. Alla blanketter måste undertecknas med namnförtydligande.  Om en stödansökan består av separata sidor t.ex. ADB-utskrifter, måste varje sida undertecknas och förses med lägenhetssignum.

De flesta stödblanketterna hittas på Livsmedelsverkets hemsida. I  sökrutan skriver man antingen blankettens namn eller nummer.
Här hittar du Livsmedelsverkets stödblanketter.

Här hittar du Livsmedelsverkets ansökningsguider och anvisningar.

 

Blanketter som berör djurhållning av  nöt, får, getter, svin, fjäderfän, bin mm hittas på  Livsmedelsverkets  hemsida.
Här hittar du blanketter som berör djurhållning.

 

Blanketter som hör till landskapsregeringens behörighet dvs blanketter som berör miljöstödet och  kompensationsersättningen ( LFA ) hittas på landskapsregeringens hemsida.
Här hittar du landskapsregeringens blanketter.