Blanketter

Blanketter

Från och med år 2023 har ansökningsförfarandet beträffande åker- och djurstöden blivit helt elektroniskt och görs numera  i Viputjänsten. Pappersblanketterna för ansökan om stöd har i och med det avskaffats. Det finns dock några pappersblanketter kvar.
Blanketterna skall fyllas i med tydlig textning med kulspetspenna eller på annat bestående sätt. Alla blanketter måste undertecknas med namnförtydligande.  Om en blankett består av separata sidor t.ex. ADB-utskrifter, måste varje sida undertecknas och förses med lägenhetssignum.

Här hittar du Livsmedelsverkets stödblanketter.

Här hittar du landskapsregeringens blanketter.

Här hittas Bilaga till höstanmälan beträffande Anmälan om överlåtelse av gödselmedel

Här hittar du Livsmedelsverkets ansökningsguider och anvisningar.

Här hittar du blanketter som berör djurhållning.