Hemservice och äldreboende

I Finströms kommun är målsättningen att alla ska kunna bo kvar i sitt eget hem trots att ett hjälpbehov uppstår.

Det kan till exempel vara att man behöver hjälp med att tvätta kläder, handla, laga mat och hygien. Då kan man få hjälp av hemservicens personal.

I Finström finns det också pensionärslägenheter, servicehuslägenheter, stödboende och omsorgsboende. Rosengård i Godby är kommunens servicehus för äldre.