Vatten och avlopp

Vatten och avlopp är i dag en självklarhet i varje hus och allmänt vatten och avlopp finns utbyggt till stora delar av kommunen.

Dit det allmänna nätet inte räcker till behöver man se på enskilda eller gemensamma lösningar.

Finströms kommunaltekniska AB sköter all vatten och avloppsdistribution (samt fjärrvärme) i kommunen. Ni kan läsa mer om bolaget och dess målsättningar här.

Ålands vatten AB tillgodoser större delen av Ålands befolkning med vatten och även det som levereras via Finströms kommunaltekniska AB. Ni kan läsa mer om Ålands vatten här.