Finströms kommunaltekniska AB

Bakgrund

Finström kommunaltekniska bildades 1969, 5 år efter de första detaljplanerna för Godby utarbetades.
Bolaget har en styrelse består av 5 personer och personalen är stationerade i Finströms kommunkansli.

Planerings- och utvecklingschef Aron Lundström är VD för bolaget. 

Verksamhet

Bolaget bedriver verksamhet inom vatten- och avloppsdistribution samt energidistribution i fjärrvärmenätet.

Vinstkrav

Bolagets verksamheter strävar till att vara kostnadsneutrala per resultatenhet, dvs varje enhet i bolaget (vatten, avlopp, fjärrvärme) skall sträva efter kostnadstäckning på sina tjänster men samtidigt ha möjlighet att utveckla verksamheten för att ha beredskap för att möta de myndighetskrav som ställs på de olika verksamheterna. Målet är att tillhandahålla goda möjligheter för tillväxt inom kommunen.

Offentlighet

Bolaget verkar under aktiebolagslagen och uppgifter som boksultsuppgifter finns därigenom att tillgå via patent och registerstyrelsens virre tjänst. Utlämning av styrelseprotokoll kan göras mot en hanteringsavgift efter sekretesskontroll för ärendet är utförd.

Arbeten för bolaget

Bolaget omfattas inte av omvänd momsskyldiget, dvs alla fakturor ska vara inklusive moms. Fakturaadress är:

Finströms kommunaltekniska AB

Skolvägen 2

22410 Godby

Bolagets FO nummer är 0144702-3. 

Läs mer - Allmänt vatten och avlopp

Vatten och avlopp är i dag en självklarhet i varje hus och allmänt vatten och avlopp finns utbyggt till stora delar av kommunen.

Dit det allmänna nätet inte räcker till behöver man se på enskilda eller gemensamma lösningar.

Finströms kommunaltekniska AB sköter all vatten och avloppsdistribution (samt fjärrvärme) i kommunen. Ni kan läsa mer om bolaget och dess målsättningar här.

Ålands vatten AB tillgodoser större delen av Ålands befolkning med vatten och även det som levereras via Finströms kommunaltekniska AB. Ni kan läsa mer om Ålands vatten här.

Läs mer - Fjärrvärme

Länkt till information om fjärrvärme