Finströms kommun lediganslår tjänsten som bokförare. Ni hittar information i bilagan här intill. Vi ser fram emot att få din ansökan senast den 11:e februari kl.12.00 per e-post till kommungarden@...