Vägar och trafik

Samhällsnämnden sköter kommunalvägar och gator i kommunen.

I Godby finns norra Ålands knytpunkt för kollektivtrafiken, vilket skapar goda förutsättningar för att ta sig runt Åland med buss.

För mer information och tidtabeller kan man titta på Ålandstrafikens hemsida eller via reseplaneraren på https://resa.ax

Busskurer inom kommunen har historiskt sett iordningställts med ideella krafter. Man kan ansöka om att få 50% av materialkostnaden ersatt vid byggande av busskur invid busshållplatser.

Vägrenar klipps till midsommar och vid skolstart.

Du hittar mer information om vägunderhållsbidrag och snöplogning i menyn.

Grävning i allmän mark - Puff

Om du behöver gräva i kommunens vägar eller mark kan du hitta mer information om det här.

Vägkarta - Puff

Karta över vägar där landskapet, respektive kommunerna är väghållare. 

Skogsväg

Felanmälan

Här kan ni fylla i när ni ser något som behöver åtgärdas runtom i kommunen