Förvaltning och ekonomi

Finströms kommun, med sina 2.500 invånare, mitt på det fasta Åland, är en av landskapets största kommuner men motsvarar i många avseenden genomsnittet för de åländska kommunerna sett till statistik kring befolkning och ekonomi mm.

Kommunen har en slimmad struktur sett till förvaltning och politisk organisation, baserad på en uppdelning i två huvudsakliga sektorer; invånar- respektive samhällssektorn, med varsin egen nämnd. 

Till invånarsektorn hör sådant som socialförvaltning, individ- och familjeomsorg, barn- och äldreomsorg, skola, bibliotek, kultur och fritid med mera.

Samhällssektorn handhar bland annat byggnads- och miljöinspektion samt teknisk förvaltning, med infrastruktur, fastighetsunderhåll, avfallshantering med mera.

Kommunen står även värd för ett för flera kommuner gemensamt lantbrukskansli, med dito nämnd, och ingår i den för Ålands landskommuner gemensamma brand- och räddningsnämnden samt i ett antal kommunalförbund etcetera.

Den årliga budgetomslutningen för hela kommunen är cirka 13 miljoner euro.

Centralförvaltningen finns tillsammans med sociala samt byggnads- och tekniska förvaltningarna samlade i Kommungården i Godby.

Kontakta oss direkt

Alfabetisk lista över personal samt anläggningar inom Finströms kommun.