Finströms Museum

Finströms Museum

Finströms Ungdomsförening började samla gamla bruksföremål under 1920-talet, det handlade om gåvor eller uppköp från Finströms gårdar men också föremål från Geta, Hammarland, Saltvik och andra kommuner. Viking Sundberg var en eldsjäl vad gällde föremålens historia och bevarande. Han såg också till att Ålands Museums personal dokumenterade och katalogiserade hela samlingen, vilket gör Finströms Museum unikt. Museet har huserat i Breidablicks lokaler och har under många år nu funnits rätt undangömda i husets källarvåning i ett väl tillslutet skyddsrum. Föreningen står fortfarande som ägare till samlingen men i dagens läge är föreningen vilande och man har inte på länge haft något större intresse för museiverksamheten. Dock har Rainer Kronstam tillsatts som syssloman och han har skött om att allt är fint upplockat och åskådligt. Om någon har kontaktat honom så har han helt ideellt ordnat visningar av samlingen men någon större marknadsföring har inte skett.

Efter att kultur- och fritidssektionen tillsammans med kommunens historiegrupp besökte museet och dikuterade framtiden så har man nu utrett möjligheterna att överta museets skötsel och framtida ansvar. Frågan om övertagandet måste beslutas av Ungdomsföreningen och där vilar nu beslutsgången.

Kommunen har dock ställt ut delar av samlingen på en sommarutställning på Finströms bibliotek sommaren 2018, samt i Rosengård hösten 2018. Rainer Kronstams muntliga berättelser om museet och föremålen har dokumenterats av kommunen genom ett två timmars filmat dokumentationsmaterial som Per-Ove Högnäs gjort.