Djurstöd

EU:s Djurbidrag 2024

EU:s djurbidrag skall numera sökas årligen och från och med 2023 kan ansökan göras endast elektroniskt i Viputjänsten. Ansökningstiden är 8-24.1.2024.

Djurbidragen, som skiljer sig mellan åländska skärgården som räknas till yttre skärgården  och fasta Åland, är indelade i olika stödgrupper och är följande:

  • Bidrag för dikor och mjölkkor (fasta Åland)
  • Bidrag för tjurar (fasta Åland)
  • Bidrag för nötkreatur i yttre skärgården (dikor, mjölkkor, tjurar)
  •  Bidrag för slaktkvigor (hela Åland)
  •  Bidrag för tackor (fasta Åland och yttre skärgården) och bidrag för hongetter (hela Åland)
  • Bidrag för slaktlamm och slaktkillingar (hela Åland)

Referensdatum
För alla djurslag finns det fastslaget ett referensdatum, det vill säga ett datum då djurets uppgifter om kön, ankomst och utmönstring ska vara i ordning i djurregistret.
Från och med 2023 saknar ras och användningssätt betydelse för beviljande av djurstöd.

På Livsmedelsverkets hemsida kan man läsa mer om djurstöden 2024, dess stödvillkor och ansökningstider. Informationen har även skickats som nyhetsbrev till alla djurägare som har uppgett en e-postadress i Vipu.

Här hittas Livsmedelsverkets information om djurstöden 2024

Här hittas Livsmedelsverkets nyhetsbrev till jordbrukarna med information om djurstöden 2024.
 

Djurens välbefinnande

Ny stödform fr.o.m. 2023 är ”Djurens välbefinnande”. Stödformen som hör till landskapsregeringens ansvarsområde, kan sökas för nötkreatur, får och getter. Stöden kan sökas elektroniskt i Viputjänsten under tiden 8.1 - 1.2.2024. Till ansökan skall bifogas en välbefinnandeplan som omfattar en utfodringsplan baserat på foderanalyser. Även utfodringsplanerna och resultaten av foderanalyserna ska bifogas.

Här hittas information om åtgärderna, stödvillkoren och ersättningsbeloppen.