Dagverksamhet

Dagverksamhet för äldre i Rosengård

Kommunen erbjuder dagverksamhet måndag - fredag i Rosengård. Alla pensionärer i Finström är välkomna att delta.

Dagverksamheten kan t.ex. vara: sittdans på måndag, bingo, högläsning, skapande verksamhet samt bakning eller temadag.

För att delta ringer man till dagverksamhetsledaren Ann-Marie tel. 0457-3441821, senast dagen före. Ann-Marie kan också ge mer information om dagverksamheten.