Skötsel av enskilt avlopp

Det är viktigt att sköta om sitt avlopp för att förlänga livslängden på det och för att skona miljön. Här samlar vi tips och tricks för hur du kan kontrollera ditt eget avlopp.

Kom även ihåg att boka tömning av avloppet. Tömningar behöver göras regelbundet och är ett krav i lagen.

Kontrollera ditt avlopp

Under www.avloppsguiden.se hittar du mycket information om hur du kan sköta ditt avlopp. Du kan även titta på här filmerna där de går igenom funktionen hos olika vanliga lösningar:

Flerkammarbrunn:

https://www.youtube.com/watch?v=09hjTsdF4lA&list=PLFB0kgrdSn6TB18m94gDWoziyM_YeDXBC&index=3

Minireningsverk:

https://www.youtube.com/watch?v=ItD_ITxCtZg&list=PLFB0kgrdSn6TB18m94gDWoziyM_YeDXBC&index=2