Mattvätt

Invid Ålands Idrottscenter har kommunen etablerat en mattvätt. Mattvätten ställs i ordning då vädret är sådant att man bedömer att det inte längre förekommer risk för frysning av vattenkopplingarna.

Vid mattvätten gäller följande ordningsregler:

  • Mattvätten är ett samarbete mellan Finström, Geta och Saltviks kommun för att erbjuda bättre arbetsställning och spara på miljön
  • Alla användare ansvarar för trivseln, städa alltid upp efter er och rengör karen när ni är klara
  • Visa hänsyn mot varandra och samsas om de tvättplatser som finns
  • Tvätta bara mattor och andra liknande textilier
  • Använd gärna miljömärkta tvättmedel, ex svanenmärkta
  • Om ni har många mattor att tvätta så försök tvätta när det är lägre belastning på tvätten, alternativt släpp fram de som har enstaka mattor emellan
  • Eftersom det finns bara ett begränsat antal torkställningar ska de användas endast till att låta det mesta vattnet rinna av, ta med mattorna hem för att torka
  • Tvättplatserna får användas av både permanentboende och fritidsboende inom samarbetskommunerna
Verktyg

Felanmälan

Här kan ni fylla i när ni ser något som behöver åtgärdas runtom i kommunen