Vimpel

Finströmsvimpeln

Finströmsvimpeln, en Ålandsvimpel med kommunens vapen i övre änden, togs fram 2010.

Vimpel finns i två storlekar:

4 meter, 30 € inkl. moms

6 meter, 50 € inkl. moms

Den säljs  i biblioteket. Kontant betalning.