Enskilt hushållsvatten

Om allmänt vatten inte finns tillgängligt behöver man titta på enskilda lösningar. I bilagan intill hittar du en checklista för att anlägga enskilt vatten.

Kom ihåg att en utredning över vattenförsörjningen ska bifogas bygglovsansökan. För att anlägga enskilt vatten behöver ni kontakta ÅMHM.