Vägunderhållsbidrag

Grusningsbidrag för privata vägar kan sökas under våren av väginnehavare. För erhållande av bidrag skall utfartens längd vara minst 500 meter och vara bebodd av fast bosatta.