Protokoll

Här hittar du beslutsprotokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder. På hemsidan läggs protokollen upp i icke signerad form och utan bilagor, men signerade originalhandlingar jämte bilagor mm finns till påseende på kommunkansliet och kan erhållas kopia av på begäran.

Vissa äldre protokoll saknas ännu på hemsidan, men läggs till vartefter. Tillfälliga arbetsgruppers och kommittéers protokoll liksom enskilda tjänstemannabeslut finns inte alltid på hemsidan. Samtliga offentliga officiella beslutsprotokoll finns för påseende på kommunkansliet, Skolvägen 2.

OBS: Sedan år 2016 har byggnads- respektive tekniska nämnden uppgått i samhällsnämnden och skol-, social- samt kultur- och fritidsnämnden uppgått i invånarnämnden. Gemensamma brand- och räddningsnämndens protokoll återfinns på Jomala kommuns hemsida www.jomala.ax/protokoll.
 

18.5.2022
Kommunstyrelsen
17.5.2022
Invånarnämnden
27.4.2022
Kommunstyrelsen
26.4.2022
Samhällsnämnden
19.4.2022
Invånarnämnden
6.4.2022
Kommunstyrelsen
29.3.2022
Invånarnämnden
29.3.2022
Samhällsnämnden
25.3.2022
Lantbruksnämnden
24.3.2022
Kommunfullmäktige
15.3.2022
Kommunstyrelsen
2.3.2022
Kommunstyrelsen
1.3.2022
Samhällsnämnden
3.2.2022
Kommunfullmäktige
27.1.2022
Kommunfullmäktige
26.1.2022
Kommunstyrelsen
25.1.2022
Invånarnämnden
19.1.2022
Kommunstyrelsen
18.1.2022
Samhällsnämnden
22.12.2021
Kommunstyrelsen

Sidor

Publicerad 5.9.2017
Uppdaterad 3.3.2020