Protokoll

Här hittar du beslutsprotokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder. På hemsidan läggs protokollen upp i icke signerad form och utan bilagor, men signerade originalhandlingar jämte bilagor mm finns till påseende på kommunkansliet och kan erhållas kopia av på begäran.

Vissa äldre protokoll saknas ännu på hemsidan, men läggs till vartefter. Tillfälliga arbetsgruppers och kommittéers protokoll liksom enskilda tjänstemannabeslut finns inte alltid på hemsidan. Samtliga offentliga officiella beslutsprotokoll finns för påseende på kommunkansliet, Skolvägen 2.

OBS: Sedan år 2016 har byggnads- respektive tekniska nämnden uppgått i samhällsnämnden och skol-, social- samt kultur- och fritidsnämnden uppgått i invånarnämnden. Gemensamma brand- och räddningsnämndens protokoll återfinns på Jomala kommuns hemsida www.jomala.ax/protokoll.
 

Kommunfullmäktige 19 januari 2023

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen 11.1.2023

Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige 15.12.2022

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen 30.11.2022

Kommunstyrelsen

Samhällsnämnden 28.11.2022

Samhällsnämnden

Kommunfullmäktige 17.11.2022

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen 9.11.2022

Kommunstyrelsen

Samhällsnämnden 25.10.2022

Samhällsnämnden

Invånarnämnden 19.10.2022

Invånarnämnden

Kommunstyrelsen 12.10.2022

Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige 29.9.2022

Kommunfullmäktige

Invånarnämnden 27.9.2022

Invånarnämnden

Samhällsnämnden 27.9.2022

Samhällsnämnden

Lantbruksnämnden 22.9.2022

Lantbruksnämnden

Kommunstyrelsen 21.9.2022

Kommunstyrelsen

Samhällsnämnden 30.8.2022

Samhällsnämnden

Kommunstyrelsen 17.8.2022

Kommunstyrelsen

Samhällsnämnden 28.6.2022

Samhällsnämnden

Kommunfullmäktige 16.6.2022

Kommunfullmäktige

Invånarnämnden 14.6.2022

Invånarnämnden

Kommunstyrelsen 8.6.2022

Kommunstyrelsen

Samhällsnämnden 31.5.2022

Samhällsnämnden

Kommunstyrelsen 18.5.2022

Kommunstyrelsen

Invånarnämnden 17.5.2022

Invånarnämnden

Kommunstyrelsen 27.4.2022

Kommunstyrelsen