Protokoll

På vår nya publiceringsplattform hittar du beslutsprotokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder. På publiceringsplattformen läggs protokollen upp i icke signerad form och utan bilagor, men signerade originalhandlingar jämte bilagor mm finns till påseende på kommunkansliet och kan erhållas kopia av på begäran.

Här hittar ni protokoll och föredragningslistor från kommunens organ

Här hittar ni övriga protokoll från gemensamma lantbruksnämnden och kommunala protokoll publicerade innan 2023

Här hittar ni protokoll från gemensamma räddningsnämnden

Här hittar ni protokoll från kommunernas socialtjänst (KST)