Protokoll

Här hittar du beslutsprotokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder. På hemsidan läggs protokollen upp i icke signerad form och utan bilagor, men signerade originalhandlingar jämte bilagor mm finns till påseende på kommunkansliet och kan erhållas kopia av på begäran.

Vissa äldre protokoll saknas ännu på hemsidan, men läggs till vartefter. Tillfälliga arbetsgruppers och kommittéers protokoll liksom enskilda tjänstemannabeslut finns inte alltid på hemsidan. Samtliga offentliga officiella beslutsprotokoll finns för påseende på kommunkansliet, Skolvägen 2.

OBS: Sedan år 2016 har byggnads- respektive tekniska nämnden uppgått i samhällsnämnden och skol-, social- samt kultur- och fritidsnämnden uppgått i invånarnämnden. Gemensamma brand- och räddningsnämndens protokoll återfinns på Jomala kommuns hemsida www.jomala.ax/protokoll.
 

Kommunfullmäktige 16.11.2023

Kommunfullmäktige

Äldrerådet 5/2023

Äldrerådet

Kommunstyrelsen 8.11.2023

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen 17.10.2023

Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige 5.10.2023

Kommunfullmäktige

Invånarnämnden 3.10.2023

Invånarnämnden

Invånarnämnden 3.10.2023

Invånarnämnden

Samhällsnämnden 26.9.2023

Samhällsnämnden

Kommunstyrelsen 27.9.2023

Kommunstyrelsen

Lantbruksnämnden 21.9.2023

Lantbruksnämnden

Äldrerådet 4/23

Äldrerådet

Kommunstyrelsen 30.8.2023

Kommunstyrelsen

Samhällsnämnden den 29.8.2023

Samhällsnämnden

Kommunstyrelsen 05.07.2023

Kommunstyrelsen

Samhällsnämnden 27.6.2023

Samhällsnämnden

Kommunfullmäktige 15.6.2023

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen 31.5.2023

Kommunstyrelsen

Samhällsnämnden 30.5.2023

Samhällsnämnden

Kommunfullmäktige 4.5.2023

Kommunfullmäktige

Samhällsnämnden 3.5.2023

Samhällsnämnden

Invånarnämnden 2.5.2023

Invånarnämnden

Äldrerådet 3/23

Äldrerådet

Kommunstyrelsen 26.4.2023

Kommunstyrelsen

Samhällsnämnden 4.4.2023

Samhällsnämnden

Kommunstyrelsen 29.3.2023

Kommunstyrelsen