Protokoll

Här hittar du beslutsprotokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder. På hemsidan läggs protokollen upp i icke signerad form och utan bilagor, men signerade originalhandlingar jämte bilagor mm finns till påseende på kommunkansliet och kan erhållas kopia av på begäran.

Vissa äldre protokoll saknas ännu på hemsidan, men läggs till vartefter. Tillfälliga arbetsgruppers och kommittéers protokoll liksom enskilda tjänstemannabeslut finns inte alltid på hemsidan. Samtliga offentliga officiella beslutsprotokoll finns för påseende på kommunkansliet, Skolvägen 2.

OBS: Sedan år 2016 har byggnads- respektive tekniska nämnden uppgått i samhällsnämnden och skol-, social- samt kultur- och fritidsnämnden uppgått i invånarnämnden. Gemensamma brand- och räddningsnämndens protokoll återfinns på Jomala kommuns hemsida www.jomala.ax/protokoll.
 

27.9.2022
Invånarnämnden
27.9.2022
Samhällsnämnden
22.9.2022
Lantbruksnämnden
21.9.2022
Kommunstyrelsen
30.8.2022
Samhällsnämnden
17.8.2022
Kommunstyrelsen
28.6.2022
Samhällsnämnden
16.6.2022
Kommunfullmäktige
14.6.2022
Invånarnämnden
8.6.2022
Kommunstyrelsen
31.5.2022
Samhällsnämnden
18.5.2022
Kommunstyrelsen
17.5.2022
Invånarnämnden
27.4.2022
Kommunstyrelsen
26.4.2022
Samhällsnämnden
19.4.2022
Invånarnämnden
6.4.2022
Kommunstyrelsen
29.3.2022
Invånarnämnden
29.3.2022
Samhällsnämnden
25.3.2022
Lantbruksnämnden

Sidor

Publicerad 5.9.2017
Uppdaterad 3.3.2020