Protokoll

Här hittar du beslutsprotokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder. På hemsidan läggs protokollen upp i icke signerad form och utan bilagor, men signerade originalhandlingar jämte bilagor mm finns till påseende på kommunkansliet och kan erhållas kopia av på begäran.

Vissa äldre protokoll saknas ännu på hemsidan, men läggs till vartefter. Tillfälliga arbetsgruppers och kommittéers protokoll liksom enskilda tjänstemannabeslut finns inte alltid på hemsidan. Samtliga offentliga officiella beslutsprotokoll finns för påseende på kommunkansliet, Skolvägen 2.

OBS: Sedan år 2016 har byggnads- respektive tekniska nämnden uppgått i samhällsnämnden och skol-, social- samt kultur- och fritidsnämnden uppgått i invånarnämnden. Gemensamma brand- och räddningsnämndens protokoll återfinns på Jomala kommuns hemsida www.jomala.ax/protokoll.
 

Kommunstyrelsen 31.5.2023

Kommunstyrelsen

Samhällsnämnden 30.5.2023

Samhällsnämnden

Kommunfullmäktige 4.5.2023

Kommunfullmäktige

Samhällsnämnden 3.5.2023

Samhällsnämnden

Invånarnämnden 2.5.2023

Invånarnämnden

Kommunstyrelsen 26.4.2023

Kommunstyrelsen

Samhällsnämnden 4.4.2023

Samhällsnämnden

Kommunstyrelsen 29.3.2023

Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige 9.3.2023

Kommunfullmäktige

Invånarnämnden 7.3.2023

Invånarnämnden

Samhällsnämnden 28.2.2023

Samhällsnämnden

Äldrerådet 2/23

Äldrerådet

Kommunstyrelsen 15.2.2023

Kommunstyrelsen

Lantbruksnämnden 14.2.2023

Lantbruksnämnden

Invånarnämnden 7.2.2023

Invånarnämnden

Samhällsnämnden 31.1.2023

Samhällsnämnden

Kommunfullmäktige 19 januari 2023

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen 11.1.2023

Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige 15.12.2022

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen 30.11.2022

Kommunstyrelsen

Samhällsnämnden 28.11.2022

Samhällsnämnden

Kommunfullmäktige 17.11.2022

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen 9.11.2022

Kommunstyrelsen

Samhällsnämnden 25.10.2022

Samhällsnämnden

Invånarnämnden 19.10.2022

Invånarnämnden