Vattenmätaravläsning

Under oktober månad kommer mätaravläsnings-korten för vattenförbrukningen att komma med posten.

Eftersom debitering av vatten och avlopp baseras på förbrukad mängd vatten är det viktigt att vattenmätaren läses av minst en gång per år. 

Har du frågor angående vattenmätaravläsningar generellt kan du maila på kommunaltekniska@finstrom.ax

Du kan även lämna in din avläsning för vattenmätaren i formuläret nedan.

Om du lämnar in avläsning för delfakturering, kom ihåg att skriva i kommentaren att ni önskar delfakturering.

Uppgifter markerade med en stjärna (*) är obligatoriska. Om du skriver in e-postadress får du automatiskt en sammanfattning av de inlämnade uppgifterna per mail.

Namn på abonnenten (Efternamn, Förnamn)
Mätarnummer, vattenmätarens tillverkningsnummer. Syns även på mätaravläsningskortet.
Mätarplatsnummer, vår kundidentifiering, hittas i fet stil på nedre delen av mätaravläsningskortet. Mata enbart in siffror i det här fältet.
m3
Mätarställning. Observera att ni avläser siffrorna med mätaren svängd rätt väg. Mata enbart in siffror i det här fältet.
m3/h
Anger nominell flödeskapacitet. Ser annorlunda ut för olika mätare, men borde finnas angivet på mätartavlan. Vissa mätare anger Qn, ändra då detta i fältet.
Kommentar rörande mätaravläsningen eller faktureringsuppgifterna.
Beskriv enkelt var vi kan hitta vattenmätaren vid service
Publicerad 20.9.2017
Uppdaterad 18.11.2019