Vattenmätarinstallation

Hur går jag tillväga för att installera en vattenmätare?

I byggskedet eller om du vill ändra något i din installation kan du ta kontakt med en behörig VVS-firma. De skall då installera mätaren enligt de instruktioner som framkommer här på sidan.

Efter installationen rapporterar installatören bytet genom det mätarbytesformulär som finns länkat här på sidan. Saknar ni delar av den information som behövs så kan ni ta kontakt med kommunen för adresser och mätarplatsnummer. Tips! Ta en bild på vattenmätaren installerad så att mätarens serienummer syns så har ni lättare att komplettera info i efterhand.

Vem har ansvar för vad?

Den så kallade förbindelsepunkten, där din fastighets servisledningar ansluts till kommunens VA-ledningsnät, utgör gränsen mellan ditt och kommunens ansvarsområde. Som fastighetsägare ansvarar du för ledningar och VA-installationer innanför förbindelsepunkten – med undantag för själva vattenmätaren. Den äger och ansvarar kommunen för. Kunden ansvarar dock för installationen runt vattenmätaren. Mätaren måste vara installerad i konsol med backventil och avstängningskranar för enkel avläsning och byte av mätaren, annars är inte installationen godkänd.