Skatter, taxor och avgifter

Kommuner finansierar sin verksamhet med skatter, taxor, avgifter och landskapsandelar för servicen.

Taxor och avgifter för 2024 har fastställts av Finströms kommunfullmäktige §51/16.11.2023. Se bilagor.

De kommunala skatterna fastställs årligen inom november och tillämpas i Finström 2024 enligt nedan:

Kommunal inkomstskatt: 19,50 % 
Allmän fastighetsskatt, mark: 0,50 %
Stadigvarande bostadsbyggnad: 0,00 %
Annan bostadsbyggnad: 0,90 %

Fastighetsägare ansvarar för uppgifter om bostadsbyggnaders faktiska nyttjande.