Skatter, taxor och avgifter

Kommuner finansierar sin verksamhet med skatter, taxor, avgifter och landskapsandelar för servicen.

Taxor och avgifter för 2023 har fastställts av Finströms kommunfullmäktige §65/15.12.2022. Se bilagor.

De kommunala skatterna fastställs årligen inom november och tillämpas i Finström 2023 enligt nedan:

Kommunal inkomstskatt: 19,50 % 
Allmän fastighetsskatt, mark: 0,50 %
Stadigvarande bostadsbyggnad: 0,00 %
Annan bostadsbyggnad: 0,90 %

Fastighetsägare ansvarar för uppgifter om bostadsbyggnaders faktiska nyttjande.