Fritidshem

Fritidshemsverksamheten i Finström är placerad i egna lokaler i nära anslutning till Källbo skola. Platser finns i första hand för elever i åk 1 och 2.

Fritidshemmet öppnar vid skoldagens slut och håller öppet till 17.30. Fritidshemmet startar sin verksamhet 1 vecka innan skolstart och håller öppet fram till midsommar. Under lov hålls fritidshemmet öppet då behovet finns för fler än fem elever.

Möjlighet till ”mornis” erbjuds skoldagar mellan kl. 7.00-8.30 intill Källbo skola.