Ungdomsgården

Ungdomsgårdens lokal finns i Olles Els tidigare butikslokal.

Ungdomsgården håller öppet fram till lördag 17/6 kvällstid torsdag-lördag och fram till 8/6 dagtid onsdag-fredag.
Vi öppnar igen onsdagen den 16/8.

Öppethållningstider    
Onsdag kl. 14.30 - 16.00 åk 5 - 6
     
Torsdag kl. 14.30 - 16.00 åk 3 - 4
Torsdag kl. 18.30 - 21.30 åk 6 - 9
Fredag kl. 12.30 - 16.00 åk 5 - 9
Fredag kl. 19.00 - 22.00 åk 7 - 9
Lördag kl. 19.00-22.00 åk 7 - 9

 

 

Vi finns på Facebook