Ansökningar

Ansökan om jordbruksstöd

Syftet med stöden är att trygga lnhemsk livsmedelsproduktion, rimliga konsumentpriser, fortsatt produktion i hela landet och en livskraftig landsbygd. Marknadspriserna täcker bara en del av jordbruksprodukternas höga produktionskostnader, varför det krävs stöd för att produktionen ska kunna fortsätta i våra nordliga förhållanden.Stöden kan vara i sin helhet EU-finansierade, samfinansierade av EU eller i sin helhet nationellt finansierade. Till stöden hör alltid villkor som måste uppfyllas.  Även rätten till stöd kontrolleras. Stödmottagarens verksamhet granskas så att stöd har sökts på rätta grunder och att villkoren har följts. Även administrationens verksamhet granskas.
Finströms kommun hör liksom de övriga kommunerna på fasta Åland till stödområde AB.
På Livsmedelsverkets hemsida kan man läsa mer om de olika stödformerna. 
Livsmedelsverkets hemsida hittas här.

 

Aktuella ansökningar

Lagringsstöd för trädgårdsprodukter

Ansökningstiden och villkoren för lagringsstöd för trädgårdsprodukter har delvis ändrats. Ansökningstiden utgår 11.11.2019. Från och med det här stödåret bestäms stödet utifrån medeltalet av november och december månads lagerkvantiteter. Räkningsdatumet för november månads lagerkvantitet är 1.11 och för december månads lagerkvantitet 15.12.
Kravet på lagerbokföring har också ändrats för tiden 1.11.2019 - 31.12.2019. Lagerbokföringen är fritt formulerad.

Blanketten för ansökan om lagringsstöd för trädgårdsprodukter (228) hittas här.

Bilagan för lagerkvantiteten per 15.12 hittas här 

Publicerad 13.10.2017
Uppdaterad 13.1.2020