Ansökningar

Ansökan om jordbruksstöd

Syftet med stöden är att trygga lnhemsk livsmedelsproduktion, rimliga konsumentpriser, fortsatt produktion i hela landet och en livskraftig landsbygd. Marknadspriserna täcker bara en del av jordbruksprodukternas höga produktionskostnader, varför det krävs stöd för att produktionen ska kunna fortsätta i våra nordliga förhållanden.Stöden kan vara i sin helhet EU-finansierade, samfinansierade av EU eller i sin helhet nationellt finansierade. Till stöden hör alltid villkor som måste uppfyllas.  Även rätten till stöd kontrolleras. Stödmottagarens verksamhet granskas så att stöd har sökts på rätta grunder och att villkoren har följts. Även administrationens verksamhet granskas.
Finströms kommun hör liksom de övriga kommunerna på fasta Åland till stödområde AB.
På Livsmedelsverkets hemsida kan man läsa mer om de olika stödformerna. 
Livsmedelsverkets hemsida hittas här.

 

Aktuella ansökningar

Ansökan om lagringsstöd för trädgårdsprodukter

Ansökningstiden är tillsvidare inte fastställd men kommer troligtvis att vara i början av november. 
Nytt för 2020 är att ansökan kan lämnas elektroniskt via Viputjänsten. Ansökan kan fortsättningsvis även göras med pappersblanketterna 228 och 228B. Pappersansökan skall i likhet med tidigare år lämnas till statens ämbetsverk på Åland.

 

 

 

Publicerad 13.10.2017
Uppdaterad 10.9.2020