Ansökningar

Ansökan om jordbruksstöd

Syftet med stöden är att trygga lnhemsk livsmedelsproduktion, rimliga konsumentpriser, fortsatt produktion i hela landet och en livskraftig landsbygd. Marknadspriserna täcker bara en del av jordbruksprodukternas höga produktionskostnader, varför det krävs stöd för att produktionen ska kunna fortsätta i våra nordliga förhållanden.Stöden kan vara i sin helhet EU-finansierade, samfinansierade av EU eller i sin helhet nationellt finansierade. Till stöden hör alltid villkor som måste uppfyllas.  Även rätten till stöd kontrolleras. Stödmottagarens verksamhet granskas så att stöd har sökts på rätta grunder och att villkoren har följts. Även administrationens verksamhet granskas.
Finströms kommun hör liksom de övriga kommunerna på fasta Åland till stödområde AB.
På Livsmedelsverkets hemsida kan man läsa mer om de olika stödformerna. 
Här hittar du Livsmedelsverkets jordbruksstöd och finansiering.

 

Aktuella ansökningar

Lagringsstöd för trädgårdsprodukter 2021

Lagervolymerna enligt situationen den 15 december anmäls senast 27.1.2022  antingen via Viputjänsten eller med  pappersblankett 228B. Pappersblanketten inlämnas till statens ämbetsverk på Åland. 

Mer information om stödet hittas på Livsmedelsverkets hemsida eller fås från statens ämbetsverk på Åland eller lantbrukskansliet.

Inloggning till Vipu-tjänsten sker här

Här hittas blankett 228B
 

Stödsystemet för EU:s djurbidrag ändras - djurstöden måste sökas årligen

Stödsystemet för djurbidrag ändas fr.o.m. 2022 och anmälan om deltagande i EU:s djurbidrag måste i fortsättningen sökas varje år. Tidigare år har en inlämnad anmälan om deltagande varit i kraft tills vidare så länge tills djurägaren anmält om återtagande av anmälan. Ansökan gäller EU:s bidrag för nötkreatur, mjölkkor, får och getter och skall göras i januari 2022, antingen i Viputjänsten eller med pappersblankett som skall lämnas till lantbrukskansliet.

Inloggning till Viputjänsten sker här

Pappersblanketten är ej ännu tillgänglig. 

 

Publicerad 13.10.2017
Uppdaterad 8.12.2021