Ansökningar

Ansökan om jordbruksstöd

Syftet med stöden är att trygga lönsamheten och kontinuiteten i jordbruksproduktionen. Stöden kan vara i sin helhet EU-finansierade, samfinansierade av EU eller i sin helhet nationellt finansierade.
Finströms kommun hör liksom de övriga kommunerna på fasta Åland till stödområde AB.
På Livsmedelsverkets hemsida kan man läsa mer om de olika stödformerna. 
Livsmedelsverkets hemsida hittas här.

 

Aktuella ansökningar

Lagringsstöd för trädgårdsprodukter

Ansökningstiden och villkoren för lagringsstöd för trädgårdsprodukter har delvis ändrats. Ansökningstiden utgår 11.11.2019. Från och med det här stödåret bestäms stödet utifrån medeltalet av november och december månads lagerkvantiteter. Räkningsdatumet för november månads lagerkvantitet är 1.11 och för december månads lagerkvantitet 15.12.
Kravet på lagerbokföring har också ändrats för tiden 1.11.2019 - 31.12.2019. Lagerbokföringen är fritt formulerad.

Blanketten för ansökan om lagringsstöd för trädgårdsprodukter (228) hittas här.

Bilagan för lagerkvantiteten per 15.12 hittas här 

Publicerad 13.10.2017
Uppdaterad 10.10.2019