Ansökningar

Ansökan om jordbruksstöd

Syftet med stöden är att trygga lönsamheten och kontinuiteten i jordbruksproduktionen. Stöden kan vara i sin helhet EU-finansierade, samfinansierade av EU eller i sin helhet nationellt finansierade.
Finströms kommun hör liksom de övriga kommunerna på fasta Åland till stödområde AB.
På Livsmedelsverkets hemsida kan man läsa mer om de olika stödformerna. 
Livsmedelsverkets hemsida hittas här.

 

Aktuella ansökningar

Ansökan om 2019 års jordbruksstöd

29 april öppnas årets elektroniska stödansökan. Sista inlämningsdag är 17 juni.

Publicerad 13.10.2017
Uppdaterad 17.4.2019