Ansökningar

Ansökan om jordbruksstöd

Syftet med jordbruksstöden är att trygga inhemsk livsmedelsproduktion, rimliga konsumentpriser, fortsatt produktion i hela landet och en livskraftig landsbygd. Marknadspriserna täcker bara en del av jordbruksprodukternas höga produktionskostnader, varför det krävs stöd för att produktionen ska kunna fortsätta i våra nordliga förhållanden.  Utan stöd skulle matproduktionen i Finland upphöra i nuvarande omfattning, och nästan hela vår matförsörjning skulle bli beroende av världsmarknaden och importerad mat. För närvarande har cirka 80 procent av de livsmedelsråvaror som används i Finland fortfarande inhemskt ursprung.
Stöden som kan vara i sin helhet EU-finansierade, samfinansierade av EU eller i sin helhet nationellt finansierade betalas till jordbrukare på basis av djur och åkerareal. Utbetalning av stöden förutsätter att jordbrukarna iakttar fastställda villkor så som klimat- och miljökrav, krav som ställs på djurens välbefinnande, produktionssäkerhet och matens spårbarhet. Stödmottagarens verksamhet granskas så att stöd har sökts på rätta grunder och att villkoren har följts. 2023 infördes ett satellitbaserat uppföljningssystem för stödvillkoren (satellituppföljning) för att fastställa åkerskiftenas stödberättigande.

Finströms kommun hör liksom de övriga kommunerna på fasta Åland till stödområde AB. På Livsmedelsverkets hemsida kan man läsa mer om de olika stödformerna. 

Här hittar du Livsmedelsverkets jordbruksstöd och finansiering.