Ansökningar

Ansökan om jordbruksstöd

Syftet med stöden är att trygga lnhemsk livsmedelsproduktion, rimliga konsumentpriser, fortsatt produktion i hela landet och en livskraftig landsbygd. Marknadspriserna täcker bara en del av jordbruksprodukternas höga produktionskostnader, varför det krävs stöd för att produktionen ska kunna fortsätta i våra nordliga förhållanden.Stöden kan vara i sin helhet EU-finansierade, samfinansierade av EU eller i sin helhet nationellt finansierade. Till stöden hör alltid villkor som måste uppfyllas.  Även rätten till stöd kontrolleras. Stödmottagarens verksamhet granskas så att stöd har sökts på rätta grunder och att villkoren har följts. Även administrationens verksamhet granskas.
Finströms kommun hör liksom de övriga kommunerna på fasta Åland till stödområde AB.
På Livsmedelsverkets hemsida kan man läsa mer om de olika stödformerna. 
Livsmedelsverkets hemsida hittas här.

 

Aktuella ansökningar

Ansökan om jordbruksstöden 2020

Sista inlämningsdag för årets samlade stödansökan är 15 juni. Efter 15 juni 2020 kan dock ansökan inlämnas fram till och med 10 juli 2020 men då med sänkning av stödbeloppet med en procentenhet per arbetsdag. 

Stödrättigheter

Överföring av stödrättigheter, såväl uthyrning som försäljning, skall göras senast 15 juni 2020. Överföring av stödrättigheter inlämnade efter 15 juni avslås.

 

 

Publicerad 13.10.2017
Uppdaterad 30.6.2020