Avgifter

Avgifter inom bibliotek- och fritidsverksamheten i kommunen finner du som bilaga här intill.