Skolbibliotek

Kommunbiblioteket fungerar som skolbibliotek för Källbo skola. Alla klasser besöker biblioteket regelbundet under skoltid och har samlingar tillsammans med barn- och ungdomsbibliotekarien.

Eleverna i årskurs ett får ett lånekort efter att målsman fyllt i en blankett med elevens personuppgifter. Det samma gäller nya elever som inte tidigare fått lånekort i någon annan åländsk kommun.

Blankett finns för anhållan om bibliotekskort för barn under 13 år, se bilaga.