Klient- och patientombudsmannen

Klient- och patientombudsmannen ger råd och hjälp i frågor som gäller klienters rättigheter inom socialvården.

På Åland finns en klient- och patientombudsman. Tid för besök måste alltid bokas på förhand.

Mer information och kontaktuppgifter finns på Ålands ombudsmannamyndighets hemsida.

Klientombudsmannen - Läs mer