Godby daghem

Godby daghem är beläget på Källbovägen 1 i Godby.

Daghemmet har 3 avdelningar med 21 platser vardera för barn i åldern 3-7 år och en avdelning med 14 platser för barn åldern 1-3 år.

På daghemmet är personalbefattningarna fördelade enligt följande: 1 föreståndare, 7 barnträdgårdslärare, 5 barnskötare, 3 assistenter och 1 lokalvårdare.

Daghemmets öppethållningstider är 7.15-17.00.

Daghemmet flyttade till nya utrymmen i januari 2010. Till daghemmet hör en fin gymnastiksal som varje avdelning har tillgång till en förmiddag per vecka.

Mera information om Godby daghem och dess verksamhet finns i deras arbetsplan som du hittar här på sidan under rubriken "Bilagor".