Godby daghem

Godby daghem är beläget på Källbovägen 1 i Godby.

Daghemmet har 3 avdelningar Ekebo, Björkebo och Lönnebo med 21 platser vardera för barn i åldern 3-7 år och 1 avdelning Lindebo med 14 platser för barn åldern 1-3 år.

På daghemmet är personalbefattningarna fördelade enligt följande:

1 administrativ föreståndare, 7 lärare i barnomsorg, 6 barnskötare, 3 assistenter och 1 lokalvårdare.

Daghemmets öppethållningstider är 7.15-17.00 vid behov tidigare eller senare.

Daghemmet har en fin gård . Till daghemmet hör en fin gymnastiksal som varje avdelning har tillgång till i verksamheten.

Mera information om Godby daghem och dess verksamhet finns i deras arbetsplan som du hittar här på sidan under rubriken "Bilagor".