Avgifter skol- och fritidsverksamhet

Här intill hittar du avgifter inom skol- och fritidsverksamheten inom kommunen.