Grävning i allmän mark

Alltid när du behöver gräva ner nånting så ska du ha tillstånd av markägaren, men det är också bra att kontakta kommunen och andra ledningsägare för kontroll om det finns några ledningar i området. Att gräva av en ledning utan att ha begärt visning på förhand är onödiga kostnader för alla parter.

Om du behöver gräva i anslutning till kommunens mark behöver du ansöka om särskilt tillstånd hos kommunen. Exempel på sådana arbeten är till exempel:

  • nergrävning av el- och telekablar
  • Anslutning till allmänna vatten och avloppsnätet
  • Väg och tomtanslutningar

Du hittar blanketter här intill.

Verktyg

Felanmälan

Här kan ni fylla i när ni ser något som behöver åtgärdas runtom i kommunen